El document s’orienta a l’escolta i a l’acompanyament dels joves, pels qui demana més protagonisme i llibertat en la vida eclesial.
Recull els principals problemes i reptes que han d’afrontar avui els joves, com l’atur o la vida en el món digital.

L’Editorial Claret acaba de publicar el Document final de la XV Assemblea general ordinària del Sínode dels Bisbes sobre el tema Els joves, la fe i el discerniment vocacional. El text és fruit del discerniment realitzat durant aquests dies i recull els nuclis temàtics generadors sobre els quals els Pares sinodals s’han concentrat amb particular intensitat i passió. Vol orientar el treball i la presència dels joves en les comunitats eclesials i deixa en mans de cada continent, país i esglésies locals la seva concreció. També respira les orientacions de renovació pastoral i eclesial que promou el papa Francesc.
El document està dividit en tres parts. La primera part es titula «Es posà a caminar amb ells» i mira d’il·luminar el que els Pares sinodals han reconegut del context en què els joves estan immersos, evidenciant-se els punts forts i els reptes. Els joves, intactes, volen ser «escoltats, reconeguts, acompanyats» i desitgen que la seva veu sigui «considerada interessant i útil en el camp social i eclesial».
La segona part, «Se’ls obriren els ulls» és interpretativa i proporciona algunes claus de lectura fonamentals del tema sinodal. Es diu textualment en aquesta segona part: “ La joventut pot estar més avançada que els pastors i per això ha de ser acollida, respectada, acompanyada”. Gràcies a ella, de fet, l’Església pot renovar-se. D’aquí la crida del Sínode al model de «Jesús jove entre els joves» i al testimoniatge dels sants, entre els quals hi ha molts joves, profetes de canvi.
La tercera part, titulada «Partiren de seguida» recull les opcions per a una conversió espiritual, pastoral i missionera. “ Els esforços i la fragilitat dels joves ens ajuden a ser millors, les seves preguntes ens desafien, les crítiques són necessàries perquè moltes vegades a través d’elles la veu del Senyor ens demana conversió i renovació». Els Pares subratllen el dinamisme constitutiu de la sinodalitat, és a dir, caminar junts: el final de l’Assemblea i el document final són només una etapa, perquè les condicions concretes i les necessitats urgents són diferents a cada país i continent.
El text, que s’orienta a l’acompanyament dels joves pels qui demana més protagonisme i llibertat en la vida eclesial, també recull els principals problemes i reptes que aquests han d’afrontar. Hi ha alguns desafiaments urgents que l’Església està cridada a assumir. El Document Final del Sínode tracta de la missió en l’entorn digital: part integrant de la realitat quotidiana dels joves, una «plaça» on passen molt temps i on es troben fàcilment, un lloc essencial per arribar i involucrar els joves en les activitats pastorals.
Entre altres desafiaments assenyalats també hi ha l’econòmic: la invitació dels Pares és a invertir temps i recursos en els joves amb la proposta d’oferir un període destinat a la maduració de la vida cristiana adulta que «ha de permetre un allunyament prolongat dels ambients i de les relacions habituals».
Evidencia, també, la necessitat d’un major reconeixement i valoració de la dona en la societat i en l’Església, perquè la seva absència empobreix el debat i el camí eclesial: hi ha una urgent necessitat de canvi per part de tots, fins i tot a partir d’una reflexió sobre la reciprocitat entre els sexes. També es deté sobre el tema del cos, de l’afectivitat, de la sexualitat. Davant els avenços científics que plantegen qüestions ètiques, fenòmens com la pornografia digital, el turisme sexual, la promiscuïtat, l’exhibicionisme en línia, el Sínode recorda a les famílies i a les comunitats cristianes la importància de fer descobrir als joves que la sexualitat és un do.
El document destaca la importància del sagrament de la Reconciliació a la vida de fe i anima els pares, docents, animadors, sacerdots i educadors a ajudar els joves, a través de la Doctrina Social de l’Església, a assumir responsabilitats en el camp professional i sociopolític.
Els punts del document han estat aprovats àmpliament pels 268 bisbes d’arreu del món que han participat en el sínode i recull les aportacions que s’han fet durant el procés sinodal des de diversos sectors eclesials.

Font : Editorial Claret