El llibre és un text que dialoga amb els joves i recull el treball realitzat entre ells i els Pares Sinodals.
El document tracta, amb un estil directe, temes molt diversos relacionats amb la joventut, la seva diversitat, el creixement personal i de fe, la seva relació amb les persones grans, la pastoral juvenil i les vocacions.
L’Editorial Claret publica Crist Viu , un document fruit dels Treballs del Sínode dels Bisbes celebrat al Vaticà, del 3 al 28 d’octubre de 2018, sobre el tema “ Els joves, la fe i el discerniment vocacional ”.
El llibre és un extens document que dialoga amb els joves i recull el treball realitzat entre ells i els Pares Sinodals. És la primera exhortació apostòlica dedicada als joves. En paraules del papa Francesc: “ A tots els joves cristians us escric amb afecte aquesta exhortació apostòlica, és a dir, una carta que recorda algunes conviccions de la nostra fe i que al mateix temps encoratja a créixer en la santedat i en el compromís amb la pròpia vocació. Ara bé, atès que és una fita dins un camí sinodal, m’adreço al mateix temps a tot el Poble de Déu, als seus pastors i als seus fidels, perquè la reflexió sobre els joves i per als joves ens convoca i ens estimula a tots.”
El text, compost per nou capítols, orienta a l’acompanyament dels joves pels quals demana més protagonisme i llibertat a la vida de l’Església. També recull els principals problemes i reptes que aquests han d’afrontar.
El papa Francesc tracta amb un estil directe però carregat de profunditat temes molt diversos relacionats amb la joventut, la seva presencia a la Bíblia, la santedat, la seva diversitat, el creixement personal i de fe, la seva relació amb les persones grans, la pastoral juvenil i les vocacions. L’últim capítol està dedicat al discerniment on el papa Francesc ens recorda que “ formar la consciència és camí de tota una vida, en què s’aprèn a nodrir els sentiments propis de Jesucrist, assumint els criteris de les seves decisions i les intencions de la seva manera d’obrar.”
L’Exhortació fou firmada el 25 de marc de 2019, Solemnitat de l’Anunciació del Senyor oferida pel Papa a la Verge Maria en el Santuari marià de Loreto, en el sisè aniversari del seu Pontificat.

Font : Editorial Claret