Data: 9 de maig de 2021

La nostra parròquia és més del que veiem a cop d’ull. És més que el lloc dels sagraments, de la caritat o de la catequesi. És on s’anuncia i es troba la vida, on s’esdevé deixeble del Crist, on s’aprèn a viurefeliç, on ens trobem amb la comunitat i vivim la fe que ens sosté i ens conforta cada dia.

Volem que les nostres parròquies, com les primeres comunitats cristianes,visquin la comunió de béns des de la llibertat i la fraternitat que brolla de l’encontre amb Crist ressuscitat i que suscita constantment l’Esperit Sant. Aquesta comunió implica pertànyer, prendre consciencia de les necessitats, col·laborar amb el propi temps i econòmicament.

Una via de col·laboració econòmica, ja consolidada des de fa anys, és l’assignació d’una petita part dels impostos que paguem a través de la Declaració de la Renda. Si marquem la X “d’ajuda a l’Església catòlica”, un percentatge dels nostres impostos no va a la lliure disposició de l’Estat espanyol, sinó que arriba a la nostra diòcesi que sosté el sou del clergat i gran part dels treballadors apostòlics, fa possible els fons d’ajuda social i de solidaritat de Càritas, ajuda a la rehabilitació dels temples i col·labora en les iniciatives pastorals, especialment les que per la seva novetat –com el recés Effatà- encara no es poden autofinançar.

La X a la Declaració de la Renda no suposa cap “esforç”, tant si la marquem com si no, paguem els mateixos impostos. Però, per a la nostra Església és molt necessària perquè sense aquesta font de finançament hauríem de reduir molt allò que fem.

Us invito, però,a una col·laboració que sumi encara més. Col·laboreu cada diumenge ja sigui a través de la col·lecta o dels aparells que permeten l’ús de la targeta de crèdit. També sumen les domiciliacions bancàries –Junts fem parròquiaque, a més, permetenimportants desgravacions fiscals.No ens oblidem de les col·laboracionsmés extraordinàries i generoses amb motiu de millores en els espais –temple, espais parroquials…. -.

Sovint som molt sensibles quan hem d’arreglar la teulada o pintar una capelladel temple parroquial, però ens costa més de veure les necessitats ordinàries –la calefacció, la llum, el manteniment, la neteja, les persones alliberades que lideren tot el que succeeix a la nostra parròquia-.

Ara toca la Declaració de la Renda. Us convido a marcar la X a favor de “l’aportació a l’Església catòlica” i també la “d’altres finalitats socials” –jasabeu que no s’exclouen-. Fent-ho, ajudeu a la vostra parròquia!