Data: 16 de juliol de 2023

Estimats germans:

Els cristians hem rebut de Jesús el mandat missioner, que comporta diversos aspectes que estan units entre si: “anuncieu” (Mc 16,15), “feu deixebles, ensenyant-los” (Cf. Mt 28,19-20), “sigueu testimonis meus” (Fets 1 , 8), “bategeu” (Mt 28,19), “feu això, que és el meu memorial” (Lc 22,19), “estimeu-vos els uns als altres” (Jn 15,12). És especialment significatiu el text de Jn 20, 21, perquè vincula la missió dels deixebles amb la de Crist. Al capvespre del dia de Pasqua, Jesús es presenta als onze i els hi diu: “Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”. Els deixebles són enviats per l’enviat del Pare, per continuar la seva missió.

Queda clar que l’enviament comença al si de la Trinitat, perquè en ella s’hi gesta el desig de rescatar l’ésser humà i la promesa d’un Salvador. La missió no té l’origen en els homes ni tampoc en l’Església. Diu el Concili: “L’Església pelegrina és missionera per naturalesa, ja que té l’origen en la missió del Fill i en la de l’Esperit Sant segons el designi de Déu Pare” (AG 2). L’origen de l’enviament és l’amor fontal del Pare, que ens ha cridat a la vida: “Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu Fill únic perquè no es perdi ningú dels qui creuen en ell, sinó que tinguin vida eterna” (Jn 3, 16). L’enviament es forja al cor de Déu.

En aquesta missió que brolla de l’amor del Pare, hi està inclosa l’Església. La missió de l´Església és ser expressió-prolongació de l´amor de Déu al món. L’Església és enviada en missió perquè Déu és en ell mateix un Déu que envia. L’Església, que és el Cos de Crist, ha estat ungida i enviada pel mateix Esperit de Jesucrist per anunciar la salvació. Per això, evangelitzar és la felicitat de l’Església.

La missió de l´Església és la mateixa que la de Crist. No hi ha una missió eclesial que sigui diferent de la de Crist. Explica el Catecisme que “la missió de l’Església no s’afegeix a la del Crist i de l’Esperit Sant, sinó que n’és el sagrament: amb tot el seu ésser i en tots els seus membres l’Església és enviada a anunciar i a donar testimoni, a actualitzar i a difondre el misteri de la comunió de la Santíssima Trinitat” (núm. 738). La missió de l’Església no té vida pròpia, sinó que la rep de Déu.

De la conferència “De l’enviament de Crist a l’enviament del cristià” pronunciada a Solsona, 12-6-2023