Data: 21 de maig de 2023

Benvolguts germans,

Hi ha un text molt lúcid del Catecisme de l’Església Catòlica que diu: “Tal com una mare ensenya els seus fills a parlar –i, per això a comprendre i comunicar-, l’Església, Mare nostra, ens ensenya el llenguatge de la fe per introduir-nos a la intel·ligència i a la vida de la fe” (núm. 171). El llenguatge humà és sempre après en el si d’una comunitat lingüística. També el llenguatge de la fe es rep i s’aprèn a l’interior de la comunitat creient. Aprenem dels nostres pares a parlar el llenguatge ordinari i aprenem ­d’altres creients a parlar el llenguatge de la fe. Ho ha repetit el papa Francesc en la seva encíclica sobre la fe: “El passat de la fe, aquell acte d’amor de Jesús, que ha fet germinar en el món una vida nova, ens arriba en la memòria d’altres, de testimonis, conservat viu en aquell subjecte únic de memòria que és l’Església. L’Església és una Mare que ens ensenya a parlar el llenguatge de la fe” (Lumen Fidei, 38). L’Església coneix i guarda aquest llenguatge, parlat al llarg dels segles per milers de creients, i ho ensenya pacientment als seus fills.

Aprenem a parlar el llenguatge de la fe incorporant-nos a la comunitat cristiana. Al si de l’Església, aprenem les fórmules, narracions i símbols amb què s’expressa la fe. Sense el context de la comunitat no es pot aprendre aquest llenguatge, perquè el llenguatge sempre és una realitat social. Em temo que moltes vegades intentem ensenyar el llenguatge de la fe als nens o joves que venen a catequesi, però sense inserir-los a la comunitat que parla aquest llenguatge. Aleshores succeeix que el llenguatge de la fe es converteix per a ells en una cosa estranya. No és la llengua materna, sinó un idioma que han hagut d’aprendre en un moment de la seva vida i que, amb el pas del temps, aniran oblidant. Tothom sap que si una llengua no es parla s’acaba perdent.

Integrant-se les persones a la vida de la comunitat, van aprenent el llenguatge de la fe, la finalitat del qual és, com deia el Catecisme, “introduir-nos a la intel·ligència i a la vida de la fe”. El llenguatge no és un fi en si mateix, sinó un mitjà per assolir la veritat de la revelació esdevinguda en Jesucrist i per inserir-nos en la vida nova que Ell ens ha portat.