Data: 11 de juny de 2023

Què hauríem de fer per a revitalitzar i rejovenir les nostres comunitats eclesials? Aquesta és la qüestió que ens plantegem sovint els qui estimem la nostra fe cristiana. La resposta no és pas fàcil; però el que sí que és cert és que d’anada o de tornada per a donar-hi contestació arribarem a l’Eucaristia; ja que Crist en aquest sagrament és amb tota veritat el cor de l’Església. Pel cor, en el doble moviment de sístole i diàstole (contraure el múscul per a bombejar la sang i eixamplar-lo per a acollir-la), passa tota la vida. Per això, en aquests moments d’evangelització, res no sembla més oportú que retornar a l’origen sacramental de la comunitat cristiana. No hi ha autèntic anunci de Crist que no tingui la seva font en l’Eucaristia; i, al mateix temps, l’autèntica evangelització arriba al seu cimal quan duu el qui ha rebut l’anunci missioner a la celebració eucarística.

Moltes iniciatives actuals de primer anunci tenen el seu centre en l’adoració eucarística. És un fet innegable. Després d’uns anys de cert abandonament d’aquesta pràctica, es constata en l’àmbit catòlic d’arreu del món un retorn a la pregària amb el Santíssim Sagrament exposat. Són molts els fruits que s’hi donen de conversió, de vida cristiana més viva i intensa, de descoberta vocacional. No podem passar de llarg davant aquest fet, hauríem d’acollir-lo, esforçant-nos, però, per ajudar els qui tenen aquesta experiència a aprofundir més i més en la vivència cristiana, mitjançant la formació i una catequesi adequada per a entendre que l’adoració eucarística té tot el sentit quan es veu vinculada a la celebració de la missa, la qual és essencial per a la vida cristiana. Tots els fruits de santedat i de gràcia brollen de la celebració del misteri pasqual de Crist, amb la participació de la taula eucarística, alimentant-nos d’ell, pa de vida, perquè exercim els dons de la unitat i de la caritat que provenen d’aquest sagrament. També és veritat que l’adoració forma part de la celebració eucarística. Solament podem alimentar-nos de Crist si per la fe el reconeixem realment present com el que és, el Senyor, digne de tota adoració. I, al mateix temps, honorem en veritat l’Eucaristia si entenem que en aquesta pregària d’adoració es perllonguen els fruits de la celebració eucarística. Sota les espècies sacramentals del pa i del vi hi ha Jesús, no de manera estàtica, sinó donant-se per nosaltres, com una font que no pot cessar mai de rajar.