Data: 28 de gener de 2024

Benvolguts diocesans,

El treball diocesà per elaborar un pla d’evangelització ha de tenir un criteri clar i ferm: que tot a l’Església ha d’estar al servei de l’anunci de l’Evangeli. Al Concili es va recordar que “l’Església pelegrina és, per la seva naturalesa, missionera” (AG, 2). Efectivament, l’Església, que és el Cos de Crist, ha estat ungida i enviada pel mateix Esperit de Jesucrist per fer deixebles de tots els pobles i ensenyar-los tot allò que Jesús ens va revelar (Cf. Mt 28,19-20). Evangelitzar és la joia de l’Església (Sant Pau VI).

El papa Francesc ha posat l’accent en què tot ha d’estar en funció de l’opció missionera, de manera que totes les estructures de l’Església estiguin al servei de l’evangelització del món actual. Demana, per això, una reforma de les estructures per tal “que totes elles esdevinguin més missioneres, que la pastoral ordinària en totes les seves instàncies sigui més expansiva i oberta, que col·loqui els agents pastorals en constant actitud de sortida i afavoreixi així la resposta positiva de tots aquells que Jesús convoca a la seva amistat” (EG 27). A més, diu sovint el Papa, quan l’Església mira només cap a ella mateixa s’ofega. Obrir la porta per sortir a anunciar a Crist oxigena l’Església i li dona alè.

Per això, en el discerniment que estem realitzant a nivell diocesà, és molt important que ens preguntem com podem créixer com a comunitat que anuncia l’alegria de creure en Jesucrist, quines coses, costums o institucions han de ser reformades perquè tot a la nostra comunitat diocesana estigui al servei de la missió. Us demano que, en les respostes a les qüestions que es presenten per al treball pastoral diocesà, tingueu en compte aquest criteri fonamental.

També el Sínode ha recordat que una Església sinodal està al servei de la missió. Per això diu: “més que dir que l’Església té una missió, afirmem que l’Església és missió” (Síntesi, 8, a). I convé no oblidar una altra cosa crucial que es va dir al Sínode: que la font constant de la missió és l’Eucaristia, “la missió de l’Església es renova i nodreix contínuament per la celebració de l’Eucaristia” (Síntesi, 8, h) .

És tasca de tots nosaltres pensar què podem fer a la nostra Diòcesi perquè la missió d’anunciar l’Evangeli ocupi el centre de la vida de cada comunitat cristiana. Confio en les vostres aportacions.