Data: 4 de febrer de 2024

Estimats germans,

Dèiem diumenge passat que un criteri fonamental per discernir un pla de pastoral per a la nostra Diòcesi és que tot a l’Església ha d’estar al servei de l’evangelització. Cal afegir, però, que l’anunci de l’Evangeli no és només tasca del bisbe o dels sacerdots, sinó de tot el poble de Déu. A l’hora de pensar un pla d’evangelització diocesà és important considerar què podem aportar cadascun de nosaltres, des de la nostra pròpia vocació –laics, vida consagrada i ministres ordenats– i amb els carismes que hem rebut de l’Esperit Sant.

Això exigeix un important canvi de mentalitat, tant dels sacerdots com dels fidels. Hem de deixar d’identificar l’Església amb la jerarquia i hem d’abandonar la idea que només correspon als ministres ordenats proclamar l’Evangeli. La dignitat que hem rebut en el baptisme fa que tots siguem corresponsables en la missió comuna d’evangelitzar.

Aquest va ser un tema molt present a l’Assemblea del Sínode. A la Síntesi de les seves aportacions es diu: “Laics i laiques, consagrades i consagrats, i ministres ordenats tenen la mateixa dignitat. Han rebut diferents carismes i vocacions, i exerceixen rols i funcions diferents, tots cridats i alimentats per l’Esperit Sant per a formar un sol cos en Crist. Tots deixebles, tots missioners, en la vitalitat fraterna de les comunitats locals que experimenten la dolça i reconfortant joia d’evangelitzar” (Síntesi, 8, b). Hi ha una única missió, que es realitza a través de diversos ministeris. Per això, les diverses vocacions i carismes que hi ha a l’Església s’han d’involucrar a l’anunci de l’Evangeli.

La missió no ha d’entendre’s com una càrrega, sinó com una gràcia. Hem rebut el do de poder anunciar allò que hem vist i sentit, allò que hem contemplat i experimentat (cf. 1Jn 1,1-4). A l’Assemblea del Sínode es va subratllar que és tasca de tots els batejats posar en marxa processos de renovació de l’Església, perquè creixi com a evangelitzadora, ja que “tothom contribueix a imaginar i decidir passos de reforma de les comunitats cristianes i de tota l’Església, perquè aquesta experimenti «la dolça i reconfortant alegria d’evangelitzar»” (Informe, 18, a). Això és el que pretenem amb el procés que hem engegat per elaborar un pla diocesà d’evangelització.