Data: 4 de desembre de 2022

La benaurada Verge Maria ocupa un lloc preeminent en la vida i en la litúrgia cristianes; però, si poguéssim escollir un temps com el més particularment apte per al culte de la Mare del Senyor, hauríem d’assenyalar l’Advent. De fet, en la litúrgia d’aquest temps hi ha una presència molt freqüent de Maria. Sempre en el temps d’Advent celebrem la solemnitat de la Immaculada Concepció de Maria. En aquesta festa recordem el privilegi únic que la misericòrdia divina va concedir a la que havia de ser la mare del Fill de Déu fet home en les seves entranyes virginals: el pecat mai no tacaria la seva ànima, ni cap pecat personal ni el pecat original. Tot això s’ha d’entendre i viure com la preparació radical a la vinguda del Salvador. A més, la solemnitat mariana del temps d’Advent ens manifesta el feliç principi o exordi de l’Església que en Maria té la seva figura més preclara; Església que és tota santa i immaculada.

Els moments més intensos de presència mariana en la litúrgia d’Advent són els vuit dies previs a Nadal —els que anomenen fèries privilegiades—, en els quals ressonen les profecies sobre la Verge Maria i el Messies i són proclamats els relats evangèlics previs al naixement de Crist, en els quals és figura principal Maria. Dins aquesta gran setmana, sempre s’hi escau el diumenge anterior a Nadal, el quart d’Advent, diumenge marià per excel·lència dins l’Any Litúrgic.

Maria, doncs, és una bona mestra i model en el camí de l’Advent, perquè en ella es fa palès el veritable sentit de l’espera cristiana. Nosaltres no esperem uns mers esdeveniments, sigui l’espera messiànica del poble d’Israel, sigui l’espera del retorn gloriós de Crist, sinó que el que veritablement esperem i desitgem és el trobament amb Jesús. Maria, com he dit, és mestra i model per als qui cerquen trobar-se amb Crist. Ella és inseparable de Jesús i sempre ens duu al seu Fill, el nostre Salvador i Senyor, el rostre del qual tota persona deleja contemplar per trobar el sentit de la seva existència.

En el camí de l’Advent, en resum, deixem-nos acompanyar per Maria. Ella ens ofereix la seva mà per a guiar-nos en els camins de la pregària humil i sincera, especialment la pregària litúrgica: la missa i la litúrgia de les hores; sense oblidar la pregària dels pobres, el sant rosari. Maria és, de la mateixa manera, model d’esperança activa en l’espera del Senyor, que ha vingut, vindrà i ve contínuament.