Data: 2 d’abril de 2023

Estimats diocesans,

Amb el Diumenge de Rams s’inicia la setmana més important per al cristià, en què celebrarem els misteris de la passió i resurrecció de Jesús, que són font constant de vida per a nosaltres. Al llarg d’aquests dies contemplarem la passió de Crist, però no ho podem fer com a espectadors passius d’un drama que no ens afecta, perquè per a nosaltres el que va passar aleshores no roman en el passat sinó que és una cosa actual. Nosaltres seguim vivint en el seguiment de Crist, el nostre Mestre, Germà i Redemptor.

Aquell que patí l’abandó dels deixebles, la traïció, la por de morir i el dolor immens de la creu és el nostre Mestre. “Rabí” era el títol amb què els primers seguidors es dirigien sovint a Jesús. Ell era un Mestre excepcional, perquè parlava amb autoritat i el seu ensenyament era nou. Però la seva gran lliçó ens la va donar a la creu, lliurant-se per nosaltres. L’autor de la primera carta de Pere, reflexionant-hi, deia: “Crist va patir per vosaltres: així us deixava un exemple perquè seguiu les seves petjades” (2, 21). Quan contemplem la passió del Senyor, podríem pensar què ens vol ensenyar el nostre Mestre a través del seu lliurament generós i el seu patiment silenciós.

Ara bé, aquell que s’entrega per nosaltres també és el nostre Germà. La carta als hebreus diu de Crist que “calia que es fes en tot semblant als germans i així fos davant de Déu un gran sacerdot compassiu i digne de confiança” (2, 17). És el Verb de Déu el que s’ha fet home, compartint les debilitats i febleses de la nostra humanitat, per elevar-nos fins a Déu. Jesucrist és –dirà sant Pau– “el primer d’una multitud de germans” (Rom 8, 29). Podem contemplar així Crist: el qui es lliura a la creu és el nostre Germà, el primer d’una nova humanitat.

Finalment, en meditar la passió i resurrecció de Jesús descobrim que Ell és el nostre Redemptor. Així ho van viure els primers cristians, que van comprendre que la seva mort no va ser un sense sentit, perquè “morí pels nostres pecats” (1 Cor 15, 3). Amb el lliurament obedient al Pare i el seu amor incondicional a l’ésser humà, Jesucrist ens ha alliberat del pecat i de la mort i ha obert un camí nou per a la humanitat. Bona Setmana Santa!