Els Ecònoms i Delegats diocesans per als Assumptes Econòmics dels Bisbats amb seu a Catalunya informen que recentment s’ha millorat el règim dels donatius desgravables previstos a la legislació vigent (Llei 49/2002) per a les entitats sense fins lucratius, a la qual està sotmesa també l’Església catòlica.

Aquesta modificació implica que, amb efectes del dia 1 de gener de 2020, tots els donatius a l’Església Catòlica desgravaran a la declaració d’IRPF de la següent manera: els primers 150 euros: desgravació del 80%; a partir dels primers 150 euros la desgravació serà del 35%; i si en els 2 anys anteriors s’haguessin realitzat donatius per import igual o superior al de l’any anterior, llavors tindran un 40% de desgravació a partir dels 150 euros.

Convé que els fidels i els amics de l’Església tinguin coneixement d’aquesta millora perquè continuïn col·laborant amb el sosteniment de les economies parroquials i diocesanes.

Per tal de facilitar els donatius a les parròquies i evitar desplaçaments, també poden fer servir la plataforma www.donoamiiglesia.es o, alternativament, donant a la Parròquia les seves pròpies dades bancàries, i des de les Administracions diocesanes dels Bisbats s’encarregaran de fer arribar al compte parroquial determinat els donatius dels seus feligresos.

Més informació al portal www.donoamiiglesia.es