Els bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), reunits a Madrid amb motiu de l’Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), han designat Mons. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona, com a nou bisbe president del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears. Mons. Conesa substitueix en el càrrec a Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona, que va traspassar el dissabte dia 12 de febrer de 2022.

Mons. Conesa és doctor en Filosofia i Teologia. Entre 1992 i 2016 va ser professor al Seminari Diocesà d’Oriola-Alacant. Des de 1994 va col·laborar com a professor associat de Teologia fonamental i dogmàtica a la Universitat de Navarra. També ha format part de la Càtedra Arquebisbe Loazes de la Universitat d’Alacant. Durant els seus anys a la diòcesi d’Oriola-Alacant va continuar la seva formació amb lectures, recerques i publicacions, centrades en la Filosofia de la religió, la Teologia fonamental, la relació entre fe i raó, el problema del mal, la Teologia de les religions, la increença contemporània i el Misteri d’Elx.

El 27 d’octubre de 2016, el papa Francesc el va nomenar bisbe titular de la diòcesi de Menorca i el 7 de gener de 2017 va ser consagrat i va prendre possessió de la diòcesi a la catedral de Ciutadella. A la CEE és membre de la Comissió Episcopal de Doctrina de la Fe des de març de 2017 i recentment ha estat elegit president de la subcomissió de relacions interconfessionals i diàleg interreligiós. El 3 de gener de 2022, el papa Francesc el va nomenar bisbe titular de la diòcesi de Solsona. Mons. Conesa va iniciar el ministeri episcopal de la diòcesi solsonina el passat dia 12 de març de 2022.

El Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya (SIC) fou constituït per la Conferència Episcopal Tarraconense “ad experimentum” el 3 de juny de 1971 i definitivament el 20 de juliol de 1973. Des de la seva creació hi han participat també les diòcesis de les Illes Balears. Amb aquest organisme els bisbes de la CET volen aconseguir una major comunió interdiocesana i una acció pastoral més coordinada, en unió d’esforços amb els de les Illes Balears, en el camp de la catequesi.

Així, doncs, el SIC és un organisme instituït com a estructura interdiocesana per a col·laborar amb els bisbes en el compliment dels seus deures en el camp de la catequesi i proporcionar ajut eficaç a les diòcesis en matèria de catequesi, a tenor del cànon 775.3 del CIC (cf. DGC 269).