Data: 10 de juliol de 2022

Vivim en una societat plural, en la qual coexisteixen formes alternatives de vida. Com viure la fe cristiana en aquesta societat plural? Un aspecte molt important és tenir una profunda experiència de la fe, com explicaven diumenge passat. Al costat de l’experiència, cal una bona formació, que inclogui tots els aspectes de la vida cristiana. El cristià ha d’aprendre a “donar raó de l’esperança a qui la demani” (1 Pe 3, 16), la qual cosa requereix, sens dubte, conèixer el contingut d’aquesta esperança, però també la persona i l’ambient a qui s’ha de donar raó i aprendre com podem connectar-hi per transmetre’ls el missatge de l’Evangeli. És a dir, cal una formació integral, que tingui en compte els aspectes intel·lectuals (coneixement del contingut de la fe), pastorals (i també pedagògics i comunicatius), humans (virtuts humanes) i espirituals. La fe cristiana afecta tot el subjecte humà i involucra tot allò que som: la intel·ligència, la voluntat i els sentiments. Per això, una formació en la fe ha de considerar tots aquests aspectes.

Crec que la formació és un dels temes pendents i dels reptes més grans que hem d’afrontar. Tots som conscients que cal formació, però quan s’ofereix són pocs els que es comprometen a seguir-la. Falta molta formació al laïcat, però també als religiosos i als sacerdots. Molts viuen de rendes, de les coses que van aprendre quan eren joves, però fa temps que no toquen un llibre ni s’acosten a un curs d’actualització. En temps de pluralisme és més necessària que mai la formació, perquè el pluralisme indueix a rebaixar el nivell de solidesa de la pròpia creença, introduint un cert relativisme. Quan falta formació, apareixen els subjectivismes, l’amenaça del relativisme i la manca de criteris ferms, que es manifesta en la tendència a seguir la darrera moda o a ser assimilats per la manera de pensar vigent a les societats postmodernes. Crec que cal apostar a tots els nivells -diocesà, parroquial, moviments- per una formació integral, que ha de ser entesa com un procés continu que acompanya tota la vida del creient.

Hem de tenir present que el pluralisme accentua el caràcter personal de la fe, que es converteix en una opció de l’individu. Davant l’existència de l’alternativa secular i d’opcions religioses diferents, s’emfatitza la necessitat d’una decisió personal. Actualment vivim un canvi d’època: estem transitant d’un cristianisme cultural (o sociològic) a un cristianisme d’elecció i convicció. En aquest panorama hem de parar molta atenció al catecumenat baptismal i a la iniciació cristiana dels adults.

Conferència “Creure en Jesucrist en una societat plural”