Data: 29 d’agost de 2021

El temps per al cristià té sempre valor d’eternitat. És en el dia a dia on anem fent el camí de la nostra vida, la qual no té pas l’horitzó tancat del no-res, sinó l’obertura de l’eternitat. Des d’aquesta premissa senzilla, però al mateix temps essencial, hem de viure el temps de gràcia que el Senyor ens concedeix. No sabem pas el que ens espera personalment, familiarment o socialment i, àdhuc, eclesialment. Tot i això, hem de mantenir la certesa que la providència de Déu guia misteriosament les nostres vides: Sabem que Déu ho disposa tot en bé dels qui l’estimen, dels qui ell ha cridat per decisió seva (Rm 8,28). Amb aquesta confiança hem d’emprendre el nou curs pastoral en tots els àmbits de les nostra Església: parròquies, comunitats, associacions, moviments, escoles.

El Sínode Diocesà entra, en l’etapa de grups sinodals, en la seva fase definitiva

El nostre bisbat de Vic té al davant, al meu entendre, uns reptes clars en aquest nou curs pastoral, els quals ens impliquen a tots els qui estimem la nostra Església. Certament que el Sínode Diocesà arriba a la seva etapa definitiva, dins la fase dels grups sinodals. Han estat molts els entrebancs que hem sofert, sobretot deguts a la pandèmia que encara ens fueteja. Malgrat tot, seguim endavant en l’escolta dels uns als altres i en el discerniment de la voluntat de Déu per a la nostra diòcesi, a fi que tota ella, tots i cada un dels seus membres, siguem portadors d’esperança per al nostre món, tan mancat de direcció decisiva, d’horitzons nous. Durant aquest curs haurem d’abocar-nos al treball de la mirada a l’Església i a la missió que li és pròpia. I, a més, havent recollit tot el treball i les propostes dels grups sinodals d’arreu de la diòcesi, elaborar l’Instrumentum laboris, que ha de ser la base del treball de l’Assemblea Sinodal. Tots som cridats a participar-hi. Mai no és tard per a incorporar-se al treball dels grups sinodals. Que ningú no pugui dir que no ha estat convidat a ser-hi.

Tanmateix, a partir del mes d’octubre haurem de fer també el camí sinodal que el Sant Pare ens ha demanat de fer en la preparació del Sínode de Bisbes. Repeteixo, aquesta coincidència no pren res al nostre camí sinodal, sinó que l’enriqueix.

Un altre repte és el desvetllament de les vocacions al servei dins la comunitat cristiana. Evidentment, el sacerdoci ministerial i el diaconat, però també els ministeris laicals, homes i dones, que amb un discerniment adequat exerceixen el ministeri de lector, acòlit o catequista.