Dijous 14 de març, el Vaticà va fer públics diversos documents sobre el Sínode. Entre els quals, una carta enviada pel papa Francesc al cardenal Mario Grech, secretari general de la Secretaria General del Sínode, amb data de finals de febrer, en què el Pontífex disposa la creació d’uns grups de treball específics per tal que tractin algunes qüestions que “per la seva naturalesa, necessiten ser abordades amb un estudi aprofundit”, resumeix l’esperit de la propera sessió del Sínode: “Com ser una Església sinodal en missió?”, encarrega als grups d’estudi que preparin un primer informe de les seves activitats per a l’Assemblea del proper octubre i demana a la Secretaria General que redacti un esquema de treball.

Tenint en compte el que ha expressat el papa Francesc a la seva carta, la Secretaria General del Sínode ha publicat un document en el que presenta “Cinc perspectives per  aprofundir teològicament en vista a la Segona Sessió de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes”.

Oferim la versió catalana dels tres documents que va fer públics la Secretaria General del Sínode dels Bisbes el passat 14 de març:

–     Com ser una Església sinodal en missió? Cinc perspectives per aprofundir teològicament en vista a la segona sessió de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes

–     Grups d’estudi sobre qüestions sorgides en la primera sessió de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes a aprofundir en col·laboració amb els Dicasteris de la Cúria romana

–     La carta del papa Francesc al cardenal Mario Grech confiant a la Secretaria General del Sínode la preparació dels temes