La Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments va determinar el dia 12 de gener de 2021 uns petits canvis per a la Litúrgia del Dimecres de Cendra en temps de pandèmia.

Cal seguir les disposicions del Missal Romà pel que fa a la celebració del Dimecres de Cendra, i els canvis o adaptacions són només aquests:

«Pronunciada l’oració de benedicció de la cendra, i després d’aspergir-la amb aigua beneïda, el prevere s’adreça als presents, dient una sola vegada i per a tots els fidels la fórmula del Missal Romà: «Convertiu-vos i creieu en l’Evangeli«, o bé: «Recorda que ets pols i que a la pols retornaràs«.

Després, el prevere es renta les mans i es posa la mascareta per protegir-se el nas i la boca.

Posteriorment, imposa la cendra a aquells que s’acosten a ell (o, si és oportú, s’acosta als fidels que resten drets al seu lloc). Ho fa prenent la cendra i deixant-la caure sobre el cap de cadascú, sense dir res».