Data: 17 de setembre de 2023

Benvolguts germans:

Crec que és molt important entrar en diàleg amb l’home contemporani per plantejar les preguntes fonamentals i oferir esperança. Com diu Angelo Scola, en una reflexió sobre la societat actual, “avui encara es troben homes i dones que continuen esperant aquest altre que d’alguna manera els surti a la trobada, alliberant-los i retornant-los a si mateixos, continuant a salvar-los amb la seva existència” (Postcristianisme? El malestar i les esperances d’occident, pàg. 22). També l’home contemporani està travessat per preguntes radicals que no deixen de qüestionar-lo: Estic condemnat al buit de la soledat? La meva existència està condemnada a ser un enigma incomprensible? Què passarà al final?

El cristianisme ha d’aprendre a dialogar amb l’home postmodern, escoltar les preguntes i acollir-les. Alhora, cal l’audàcia de plantejar amb radicalitat la pregunta existencial fonamental, que Crist ha sintetitzat d’una manera admirable: “Què en treu l’home de guanyar tot el món si perd la vida?” (Mc 8, 36). Si la fe sap interceptar les preguntes més profundes dels homes i les dones del nostre temps i els ofereix una resposta convincent, evitarà ser condemnada a la irrellevància cultural. Scola sosté que hem de mostrar a l’home concret la conveniència de l’anunci cristià, és a dir, ajudar-lo a descobrir que la fe convé al cor de l’home.

És important connectar amb la manera com aquestes preguntes són formulades pels nostres contemporanis. Saber detectar on i com apareix el desig de l’Absolut, de quina manera treu el cap avui al cor dels homes la recerca de Déu. És a dir, com apareix avui la pregunta sobre el sentit de la vida i de l’home.

El teòleg Christoph Theobald parla d’un carisma particular dins de la comunitat cristiana, el dels «detectors de cercadors de sentit», és a dir, de persones que posseeixin l’art de la conversa espiritual, del sentiment de gratuïtat i la discreció i siguin capaços d’establir relacions profundes amb els altres. Hem d’ajudar a suscitar la pregunta per Déu com una qüestió plena de sentit i raonables.

(De la conferència “L’enviament missioner en un món líquid” pronunciada a Solsona, 12-6-2023)