Data: 14 de juny de 2020

El proper divendres, dia 19 de juny, festa del Sagrat Cor de Jesús i jornada de pregària per la santificació del clergat, he convocat tots els capellans de la diòcesi per a una jornada sacerdotal. Serà la primera reunió de tot el presbiteri diocesà i en la celebració de l’eucaristia a la catedral tindrem present vàries intencions.

En primer lloc, tots els preveres renovaran les seves promeses sacerdotals. Enguany no fou possible el Dilluns Sant en el marc de la Missa Crismal a causa de la pandèmia. Hem escollit aquesta data tan sacerdotal i ens farem ressò de la invitació de la Santa Seu a congregar els preveres per a un temps de pregària i fraternitat en vistes al creixement de la nostra santedat sacerdotal.

En segon lloc, agrairem els 50 anys de fidelitat sacerdotal de Mn. Sebastià Pijuan. Tot el clergat diocesà festeja els qui són testimoni de lliurament fidel en el ministeri. Des de la distància, perquè ell es troba a l’Uruguai, ens unirem a la seva acció de gràcies.

En tercer lloc, pregarem per tots els capellans que han mort en el darrer any. Pregarem, però, més especialment, per Mn. Antoni Comellas i Mn. Joan Bajona, que van deixar-nos durant el confinament. Tot i que vàrem poder extremunciar-los i acompanyar amb una oració la sepultura de les seves despulles, aquest diaoferirem l’eucaristia per ells amb la presència d’un gran nombre de preveres, com és tradicional al nostre bisbat, i la participació dels seus familiars.

Finalment, pregarem per totes les víctimes d’aquesta pandèmia a la diòcesi de Solsona. La majoria van morir en la solitud del confinament. Llurs familiars sofriren l’absència de comiat i a més la impossibilitat de rebre l’escalf i el condol dels propers i el consol de la missa exequial. Alguns, varen agrair la companyia del rector de la parròquia que els va acompanyar amb una pregària al cementiri.

No tenim dades exactes, ja que només són públiques per comarques, però calculem que, aproximadament, han mort a la nostra diòcesi unes 250 persones a causa del Covid-19. A la nostra diòcesi, per la seva realitat sociopolítica i territorial, no veig adient fer un funeral oficial convidant familiars dels difunts i aautoritats civils. Més aviat, s’escau que en aquelles parròquies en les quals la mortalitat ha estat molt alta, es faci un funeral general a nivelllocal i s’ofereixi a tots els familiars la possibilitat de celebracions més particulars. Amb tot, però, aprofitarem aquesta trobada on cada rector representarà les víctimes de les seves parròquies per a pregar per ells i els seus familiars. Certament, aquesta celebració serà pública i tothom, respectant l’aforament permès d’un 50%, hi podrà participar. Conscients, però, que potser encara no hi haurà mobilitat completa entre les nostres dues regions sanitàries, retransmetrem la celebració pel canal youtube del Bisbat de Solsona.