Data: 8 d’octubre de 2023

El proppassat 18 de setembre, com a bisbe diocesà, vaig signar el decret de subscripció i promulgació dels Decrets Sinodals, els quals són fruit del camí sinodal recorregut des del setembre del 2018. S’han seguit amb seriositat i dedicació totes les etapes: convocatòria, grups sinodals, Assemblea Sinodal i el moment episcopal, i ara som en la fase de recepció i aplicació dels fruits d’aquest esdeveniment.

En la data esmentada vaig lliurar directament a algunes persones el llibret Sínode Diocesà de Vic — 2019-2023, que conté els decrets sinodals i altres informacions sobre el Sínode per l’esperança. Tots els participants en l’eucaristia de cloenda del Sínode van rebre també aquest opuscle. A totes les parròquies arribarà i tothom qui el vulgui el podrà tenir. Som, doncs, en el temps de recepció i aplicació del Sínode. Ara és el moment del nostre camí sinodal en què tots els qui formem l’Església de Vic —individus, parròquies, associacions i comunitats religioses— hem d’acollir els decrets sinodals, fent-ne una lectura atenta i generosa, per tal de ponderar quins són els camins que l’Esperit obre al nostre davant per a continuar essent membres creients i creïbles de l’Església que «té com a missió eixamplar encara més el Regne de Déu» (LG, 9).

La recerca de la voluntat de Déu és contínua en l’Església. Tot el procés sinodal ha buscat aquest objectiu, que ara hem de considerar mitjançant els decrets sinodals. Aquests no són pas un pla pastoral, sinó expressió d’una normativa diocesana sobre diverses qüestions del seu àmbit, que té el segell de tota la dinàmica sinodal: posar-nos molts en camí, en l’escolta de l’Esperit, per cercar la voluntat de Déu, amb l’acolliment de la Paraula, l’escolta mútua i el diàleg. No seria una postura adequada abstenir-se de la lectura atenta i generosa d’aquests decrets, sinó que a través d’ells hem de buscar què és el que ens demana el Senyor. El respecte a l’acció de l’Esperit en l’Església i la valoració dels qui, responent a la crida eclesial, s’han implicat en tot el camí sinodal ens convida a tots a rebre i aplicar el que se’ns urgeix de fer.

Aquesta normativa diocesana intenta de donar resposta al canvi d’època en què som immersos. El nou paradigma eclesial i social ens reclama —hi insisteixo— una recerca sincera de la voluntat de Déu, encara que això ens obligui a un canvi en aquelles coses que sempre s’han fet. L’Església, per boca de Francesc, papa, ens exhorta a una conversió pastoral. Som-hi, doncs, posem-nos de cor en la recepció i aplicació dels decrets sinodals!