El dia 13 de novembre a la tarda va tenir lloc una trobada telemàtica dels Formadors i de tots els Seminaristes del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya (SMI), amb la presència del Bisbe delegat, l’arquebisbe Joan-Enric Vives, i els dos Rectors entrant i sortint del Seminari, Mons. Javier Vilanova i Mn. Armand Puig. De manera senzilla es va fer palès davant de tots ells el relleu en la responsabilitat del Rectorat del Seminari, que tindrà a partir d’ara Mn. Armand Puig i Tàrrech, prevere de Tarragona i que continuarà el seu servei de Rector de l’Ateneu universitari Sant Pacià i la col·laboració a la Parròquia dels Sants Just i Pastor de Barcelona, vivint al Seminari Interdiocesà.

La trobada va servir perquè en temps de confinament cada seminarista pogués expressar com està vivint de manera concreta el seu camí formatiu i discipular en les presents circumstàncies. L’arquebisbe d’Urgell va aportar una breu reflexió sobre el coratge i l’esperança en temps de coronavirus, inspirant-se en l’acte del Papa Francesc el 27 de març, i destacà el valor de la pregària que ha de sostenir la vida del seminaristes i la del futur sacerdot que estarà en alguns moments aparentment en soledat però sempre unit en comunitat i relligat al bisbe i al presbiteri diocesà, i al servei missioner envers tot el Poble de Déu i la humanitat sencera. Va presentar el nou Rector i agraí la donació eclesial del bisbe auxiliar electe de Barcelona Mons. Javier Vilanova i també la disponibilitat eclesial del nou rector Mn. Armand Puig..

Mons. Javier Vilanova va expressar el seu comiat parlant de perdó i acció de gràcies pels anys viscuts al Seminari, i destacà l’apreci i l’agraïment a tots els seminaristes. I Mn. Armand Puig es va posar al servei de tots els seminaristes expressant que per damunt de tot el Seminari ha de ser una família i ha de cuidar el caliu espiritual i també formatiu i intel·lectual entre tots ells, i es va posar a disposició de tots.