Data: 30 d’abril de 2023

Estimats diocesans,

Si volem que el missatge de l’Evangeli arribi als nostres contemporanis, haurem de fer l’esforç per renovar el llenguatge de la fe, és a dir, el llenguatge amb què expressem el contingut de la nostra fe en Jesucrist. Els grans canvis culturals que vivim ens obliguen a un procés d’adaptació contínua perquè les veritats que volem transmetre siguin comprensibles per a aquells que ens escolten.

El principi fonamental que cal tenir en compte va ser formulat amb claredat pel Papa sant Joan XXIII en el discurs d’obertura del Concili, quan va dir: “Una cosa és la substància de l’antiga doctrina i una altra la manera de formular-ne l’expressió”. La convicció és que la veritat de la fe cristiana es pot transmetre de moltes maneres. Un mateix i idèntic missatge pot ser expressat de formes diferents.

Per la seva banda, el Papa sant Joan Pau II, referint-se a la catequesi, insistia en la necessitat de parlar un llenguatge que entenguin els joves i les noves generacions. La catequesi –deia- “té el deure imperiós de trobar el llenguatge adaptat als nens i als joves del nostre temps en general, i a moltes altres categories de persones: llenguatge dels estudiants, dels intel·lectuals, dels homes de ciència; llenguatge dels analfabets o de les persones de cultura primitiva; llenguatge dels minusvàlids, etc.” (Catechesi tradendae, 59).

El tema del llenguatge de la fe és també una preocupació del papa Francesc, el qual adverteix que, de vegades, amb bona intenció, repetim antigues fórmules, que els oients no comprenen correctament, perquè no coneixen el context en què van ser formulades ni el seu significat. Correm el risc de repetir unes frases i proposicions que són ortodoxes en la seva aparença, en la forma, però el contingut dels quals no és entès de manera correcta pels fidels (cf. EG 41). Per això diu a “Evangelii Gaudium” que “cal atrevir-se a trobar els nous signes, els nous símbols, una nova carn per a la transmissió de la Paraula” (EG 167).

Cal renovar les formes d’expressió de la fe per continuar transmetent a l’home d’avui el kerygma. Amb l’ajuda de l’Esperit Sant i amb molta paciència hem de fer l’esforç per traduir, sense trair, el missatge de Crist.