De forma telemàtica, el dia 15 de novembre es van reunir els Delegats diocesans de Litúrgia de la Conferència Episcopal Tarraconense, presidits per Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i Encarregat de l’àmbit de Litúrgia de la CET, i el coordinador Mn. Joan Baburés, Delegat diocesà de Girona. Hi van assistir els representants de set de les deu Diòcesis amb seu a Catalunya.

Van tractar de la imminent sortida a la venda del Missal Romà 3ª edició, dels materials útils que redactaran per al Poble fidel i per als ministres, i van conèixer els actes diversos que a totes les Diòcesis es duen a terme per explicar la Carta del papa Francesc Desiderio desideravit, sobre la formació litúrgica del Poble de Déu i sobre els textos i l’ús del nou Missal.

També van tenir informació sobre el ritual de recepció de l’Acolitat, el Lectorat i el ministeri de Catequista que està preparant la Conferència Episcopal Espanyola i que segurament serà aprovat la setmana que ve a la seva Assemblea Plenària.