A la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense a Barcelona, el dia 7 de març, van tenir lloc les reunions de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia (CIL) i de Música (CIM), presidides per l’arquebisbe d’Urgell i encarregat d’aquests àmbits, Mons. Joan-Enric Vives i pel Coordinador Mn. Joan Baburés, delegat de Girona.

Van reflexionar sobre la distribució de la darrera edició del Missal Romà en llengua catalana, i van revisar-ne els elements significatius. També van iniciar els treballs que es duran a terme a partir d’ara, especialment en l’edició més manual del Missal amb el Leccionari festiu, i la formació litúrgica dels fidels de les comunitats tal com desitja el document del papa Francesc “Desiderio desideravi”.

També es van decidir aspectes de la difusió del Cantoral litúrgic i de la Litúrgia de les Hores, amb les gravacions corresponents. I es va revisar l’element musical del nou Missal Romà en català.