El dia 31 de maig a la seu de la Conferència Episcopal Tarraconense de Barcelona van celebrar-se al matí i a la tarda les reunions de les Comissions Interdiocesanes de Litúrgia i de Música, respectivament, les dues presidides per Mons. Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell i encarregat de Litúrgia per la CET, i el Coordinador Mn. Joan Baburés, Delegat de la Diòcesi de Girona.
La Comissió de Litúrgia va anar ultimant els treballs de versió del Missal Romà tercera edició esmenada, que els Delegats esperen poder oferir als Bisbes de Catalunya per a la seva definitiva aprovació en la propera reunió de la CET. També altres qüestions com la fixació d’algunes memòries i altres. S’informaren de les activitats formatives en diverses Diòcesis.
A la tarda tingué lloc la reunió de la Comissió Interdiocesana de Música a la qual s’incorporà el nou Delegat de Terrassa Sr. Jordi Figueras. Ultimaren l’edició del Cant de la Litúrgia de les Hores, que pròximament s’editarà per part del Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, com a continuïtat amb el Cantoral Bàsic.