El dijous 17 de setembre va tenir lloc la reunió de treball, de forma telemàtica, de les Delegacions de Missions dels Bisbats amb seu a Catalunya, amb la participació del Director Nacional d’OMP, D. José María Calderón que presentà els treballs i materials d’OMP amb suggeriments de difusió dintre del nou context que vivim fruit de la pandèmia.

Es va tractar de la propera campanya del DOMUND 2020 i la resta d’activitats d’animació missionera, fent servir encara més les xarxes socials per tal que no decaigui la comunió i ajuda que sempre s’ha tingut cap als nostres missioners.