El dia 14 de febrer es van aplegar a la Casa del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat una representació dels Vicaris generals i dels Vicaris episcopals de les Diòcesis de Catalunya. Hi foren presents representants dels bisbats de Tarragona, Urgell, Girona, Vic, Solsona, Barcelona i Sant Feliu. Va ser una reunió d’intercanvi fraternal dels temes que recauen sota la seva responsabilitat pròpia o delegada.
Trobades similars ja se n’han realitzat en anys anteriors i volen ser un espai de coneixença, útil per a compartir el treball que realitzen com a Vicaris dels seus respectius bisbes, tant en aspectes més pràctics, derivats sovint de les legislacions vigents, com altres afers pastorals, comuns i transversals de totes les Diòcesis.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat Mons. Agustí Cortés va saludar breument els assistents, que van tenir temps per pregar junts, tenir un temps per a la reunió prevista i per compartir el dinar a la mateixa Casa de l’Església.