Des de fa uns anys, la Conferència Episcopal Espanyola, juntament amb l’ajuda econòmica del Banc Santander i l’asseguradora UMAS, ha posat en marxa de manera gratuïta per a totes les diòcesis un Programa Integral de Gestió Diocesana. L’objectiu és ajudar a millorar en rendició de comptes, en transparència i en gestió a totes les diòcesis.

Aquest programa inclou Administració Diocesana, Patrimoni, Béns Immobles (gestió d’arrendaments), Secretaria General, un mòdul de personal laic (nòmines…), mòduls de gestió per a dades de parròquies i capellans… Cada Bisbat es va incorporant al seu ritme, obrint els mòduls que va considerant.

Els dies 11 i 12 de juliol, promoguda pel Bisbat de Solsona, va tenir lloc una reunió dels ecònoms de tot Catalunya (de les dues províncies eclesiàstiques) per tractar aquest tema. La reunió va tenir una doble vessant:

  • El dimarts 11 a la tarda es va informar a les diòcesis catalanes que no han incorporat encara el programa de gestió per a promoure la seva implantació.
  • El dimecres dia 12 al matí, a les diòcesis que ja ho tenen implantat, es van explicar els canvis i l’obertura de nous mòduls de gestió d’una manera més avançada.

A la reunió, que va tenir lloc a l’Arquebisbat de Barcelona., van assistir-hi el Sr. José Antonio Márquez i el Sr. Luis Téllez, creadors del programa, i els ecònoms (5) / equips d’administració diocesana de 7 de les 10 diòcesis. En total unes 30 persones.

Les sessions es van cloure dimecres dia 12 de juliol amb un dinar de germanor.

Font: Departament d’Economia del bisbat de Solsona