El dia 1 de juny a la tarda, de forma telemàtica, van reunir-se els Ecònoms responsables del Seminari Major Interdiocesà (SMI), amb l’Arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, Bisbe Delegat per al SMI, i el Rector Mn. Armand Puig i el Vicerector Mn. Gabriel Casanovas.

Van rebre informació per part del Rector del SMI sobre les despeses realitzades durant el curs en obres estructurals d’urgència de l’edifici, amb les desviacions del pressupost, i van fer propostes de les necessitats futures per al manteniment de l’edifici i les instal·lacions del Seminari.