Fecha: 14 de marzo de 2021

Tots coneixeu la meva preocupació per les vocacions i pel Seminari. M’hi he referit en múltiples ocasions i espero no cansar-vos si ho repeteixo una vegada més demanant als cristians oracions i suport per aquesta institució formativa, que és una part fonamental de qualsevol diòcesi. La seva tasca ens compromet a tots i tota la comunitat en surt beneficiada.

Vull recordar alguns aspectes de la jornada del Seminari d’aquest any, que tradicionalment està vinculada a la festa i a la figura de Sant Josep, el 19 de març. En els llocs en què és dia laborable, com és en el nostre cas, es trasllada al diumenge més proper. Però enguany hi concorre una circumstància especial: el papa Francesc ha declarat el 2021 “Any de Sant Josep i ha volgut fer valdre la seva figura en el 150è aniversari de ser declarat patró de l’Església Universal.

La celebració d’aquest aniversari és el punt de partida de la carta apostòlica Amb cor de Pare, publicada el mes de desembre passat, en la qual el Papa anunciava als cristians aquest significatiu esdeveniment, i on descriu sant Josep com“l’home de la presencia diària, discreta i oculta”. Precisament, la seva actitud de viure en segona línea és el que li concedeix “un protagonisme únic en la història de la salvació”; a més, en la seva figura troba un reflex de tantes persones anònimes que estan tenint un paper fonamental per fer front a la pandèmia del coronavirus.

En aquesta mateixa direcció se situa el lema del Dia del Seminari, “Pare i germà, com sant Josep”, amb una clara referència a tots els que es preparen actualment pel sacerdoci ministerial. Per descomptat, és una al·lusió que s’estén al ser i al fer de tots els nostres sacerdots, als qui anomenem indistintament pare o considerem germà en tots els ordres de la vida. Per tot sacerdot és impressionant ser tractat d’aquesta manera i l’omple de plenitud i agraïment. Ben segur que compensa tots els neguits de la feina pastoral. Són dues paraules -pare, germà- que engloben els aspectes més positius de les relacions humanes i aprofundeixen en l’afecte, el respecte, l’educació i la gratuïtat de la família.

El nostre gran desig és que els actuals seminaristes es formin al Seminari, que és un lloc i un temps privilegiat perquè cadascú trobi com Déu el fa créixer en la paternitat i en la fraternitat a través de l’Església i de la seva mà provident. Volem que descobreixin que en el seu servei futur continuaran la missió encomanada a Jesús. Ell els ha cridat, els acompanya, els cuida i els ofereix el seu propi cuidador a la terra, sant Josep, perquè aprenguin a imitar-lo en la seva dedicació al Poble de Déu. Desitgem que completin una formació integral amb les aptituds de saber escoltar i orientar els seus germans, a l’estil del Bon Pastor. Que el seu estudi els proporcioni els elements bàsics per sortir a la trobada dels homes del seu temps amb un coneixement clar dels seus valors i de les seves limitacions. Que sàpiguen oferir amb claredat el missatge de Jesús i que no caiguin mai en la temptació de desentendre’s dels seus germans. Que acullin tothom, sense exclusions ni condicions prèvies, tal com són, per descobrir-los l’amor de Déu i la fraternitat predicada i viscuda per Jesús.

Sabeu que el nostre Seminari està situat a Barcelona i forma part, amb altres sis diòcesis, del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya. Us demano les vostres oracions i suport als formadors i als seminaristes que hi conviuen.