Data: 23 de gener de 2023

El dissabte 21 de gener, el Sr. Bisbe, els membres de la Comissió Diocesana per al Sínode i els coordinadors sinodals de les diferents UPP’s, es van reunir per aprovar l’esborrany de la Fase Continental del Sínode.

La trobada fou a la Rectoria d’Avià, on es van sentir molt ben acollits.

Després d’un inici de pregària a l’església, es va presentar el document que la Comissió Diocesana havia elaborat i que havia obtingut, prèviament, el vist-i-plau del Sr. Bisbe.

Les aportacions diocesanes rebudes han estat 26, havent-t’hi participat un total de 250 persones aproximadament.

En la reunió hi va haver un diàleg ric i profund sobre el contingut de l’esborrany de síntesi que va portar a aprovar-lo per unanimitat tot acollint-ne una breu modificació d’un aspecte concret.

També es va valorar molt positivament les trobades amb les persones que participen en els grups sinodals, ja que aporten una gran riquesa no tan sols pel Sínode, sinó perquè representa un enriquiment personal i a voltes parroquial

El treball per al Sínode no acaba aquí, continuarà a nivell general amb el document “Instrumentum Laboris” que es preveu surti a finals de juny, una vegada hagi finalitzat la Fase Continental.

Estem fent camí, i no podem perdre de vista que si la finalitat val la pena, el camí encara és millor.

Informa: Comissió Diocesana del Sínode

SÍNTESI FINAL FASE CONTINENTAL-CATALÀ

SÍNTESI FINAL FASE CONTINENTAL-CASTELLÀ

La voz de la iglesia