Data: 17 de setembre de 2023

Ha estat llarg el camí del Sínode per l’esperança: quatre anys, des del 2019, sense comptar el temps previ de la deliberació sobre la conveniència o no de la seva convocatòria. En aquest llarg camí han estat moltes les vivències que hem compartit arreu de la diòcesi. Els somnis de la Comissió del Sínode, la qual, des de la saviesa multisecular de l’Església, preparava el mapa de les diferents etapes del camí sinodal. La il·lusió dels grups sinodals en recórrer un camí nou, amb eines noves i amb temàtiques que en principi sorprenien, però que ajudaven a treure el millor de cada cor, posant la mirada en l’Església i la seva missió ara i aquí. La gran experiència de comunió que fou l’Assemblea Sinodal: persones de totes edats, d’arreu del bisbat, de diferents experiències personals i eclesials, de distintes sensibilitats, escoltant-se mútuament, compartint la pregària i la germanor, amb el cor obert a allò que l’Esperit Sant posava en els seus cors. Sense oblidar tanta gent que, en tota la geografia diocesana, s’unia al sínode amb la pregària i amb l’esperança que el Senyor ens ajudaria a seguir caminant, malgrat els vents contraris, que ara, com sempre, acompanyen l’Església en la seva travessia al llarg dels segles.

Aquest llarg camí arriba al seu terme. Avui, 17 de setembre, a la catedral de Sant Pere de Vic, signaré el decret de subscripció i aprovació dels decrets sinodals. Aquesta normativa diocesana que subscriuré i aprovaré és el fruit de tot el camí sinodal. Tot el que el meu cor de pastor diocesà ha ressonat del camí sinodal es reflecteix en els decrets que es promulgaran. El Sínode Diocesà ha estat per a mi un temps d’escolta intens. He llegit totes les aportacions que els grups sinodals han comunicat a la secretaria del Sínode. He escoltat amb cor obert totes les aportacions, els diàlegs i les deliberacions de l’Assemblea Sinodal. Tota aquesta escolta ha estat el fonament dels decrets que avui seran lliurats a tota la diòcesi. És l’autoritat pròpia del bisbe que l’exerceix després de l’escolta dels membres de l’Església diocesana la que es manifesta en l’acte de subscriure i promulgar els decrets sinodals.

Ara ens pertoca a tots els membres de la nostra Església acollir aquests decrets, fent-ne una lectura atenta i generosa, per a després ponderar quins són els camins que el Senyor obre al nostre davant a fi de continuar essent membres creients i creïbles de l’Església que «té com a objectiu eixamplar encara més el Regne de Déu» (LG, 9).