Data: 12 de març de 2023

Un aspecte important de la vida cristiana que hem de remarcar en el temps quaresmal és l’escolta. De fet, el Sant Pare en el missatge d’enguany ens ho recorda: «La Quaresma és un temps de gràcia en la mesura en què escoltem aquell que ens parla.» El manament del Pare en la Transfiguració és clar: Aquest és el meu Fill, l’estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo (Mt 17,5). Els deixebles de Crist hem d’acollir aquest invitació per tal d’acomplir el do que hem rebut. No hi ha deixeble autèntic de qualsevol mestre que no l’escolti. Escoltar Crist, el Fill estimat del Pare, és essencial per al cristià.

Com ens parla el Senyor? Fonamentalment, amb la Sagrada Escriptura. Ser oient de la Paraula és una definició del cristià. Sabem que Crist és la Paraula de Déu i que en les pagines santes ressona aquesta Paraula. Per això, llegir la Bíblia, meditar-la, conèixer-la més i més és tan important per a nosaltres. Adonem-nos bé que el manament del Pare és escoltar el seu Fill. Aquí rau la necessitat de l’escola de la Paraula de Déu en la celebració litúrgica. Aquest és l’àmbit primordial d’escolta de la Paraula. És en el si de l’Església, com un nen en braços de la mare, on ens convertim en autèntics oients de la Paraula. La matriu eclesial és indispensable per a la veritable escolta de Jesús.

En la Quaresma la litúrgia de la paraula és molt rica. Farem bé de seguir-la dia a dia en les celebracions de la missa; si això no és possible, meditem les lectures proposades en publicacions que tinguem a l’abast, i fins i tot a internet. Aquesta escolta acollida en el cor, amb la meditació, ens ajudarà en el camí de la conversió, no pas des de la nostra mirada, que sempre és pobra, sinó des de la llum del mateix Senyor que ens parla. Aquesta és l’autèntica conversió que té com a fonament la humilitat del qui sap escoltar la paraula exigent i misericordiosa de Déu.

Ja hem dit que Francesc, papa, en el missatge per a aquesta Quaresma posa en relació el camí quaresmal i el sinodal, que hem de recórrer tots els cristians a fi de manifestar el que som. Per aquesta raó el Sant Pare remarca: «A més de parlar-nos en les Escriptures, el Senyor ho fa a través dels nostres germans i germanes, especialment en els rostres i les històries dels qui necessiten ajuda.» L’escolta del Senyor i l’escolta dels germans són inseparables. «Escoltar Crist passa també per l’escolta als nostres germans i germanes en l’Església.» El camí sinodal que estem recorrent a la nostra diòcesi ens ensenya aquesta necessitat de l’escolta mútua per al discerniment. I aquesta vivència no s’acaba amb el Sínode, sinó que ha de restar entre nosaltres sempre.