Oferim la versió oficial catalana de les tres noves invocacions de les Lletanies Lauretanes, Mare de la misericòrdia, Mare de l’esperança i Consol dels emigrants.

Van ser aprovades pels Bisbes de Catalunya el 15.7.2020, ja que havien estat incorporades per Decret de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments de 20.6.2020, i afegides a la versió oficial que fou aprovada pels Bisbes de Catalunya en el Devocionari “Pregàries del Cristià” (Ed. Claret, Barcelona, 2000).

 

 

LLETANIES LAURETANES

 

Senyor, tingueu pietat                      Senyor, tingueu pietat

Crist, tingueu pietat                          Crist, tingueu pietat

Senyor, tingueu pietat                      Senyor, tingueu pietat

 

Crist, oïu-nos                                    Crist, oïu-nos

Crist escolteu-nos                            Crist, escolteu-nos

 

Déu, Pare celestial                           Tingueu pietat de nosaltres

Déu, Fill Redemptor del món

Déu, Esperit Sant

Trinitat santa, un sol Déu

 

Santa Maria                                      Pregueu per nosaltres

Santa Mare de Déu

Santa Verge de les verges

Mare del Crist

Mare de l’Església

Mare de la misericòrdia

Mare de la divina gràcia

Mare de l’esperança

Mare puríssima

Mare castíssima

Mare i verge

Mare immaculada

Mare amable

Mare admirable

Mare del bon consell

Mate del Creador

Mare del Salvador

Verge prudent

Verge digna de lloança

Verge poderosa

Verge clement

Verge fidel

Model de santedat

Mansió de la saviesa

Causa de la nostra alegria

Temple de l’Esperit Sant

Honor dels pobles

Model de generositat amb Déu

Rosa escollida

Torre de David

Torre de marfil

Casa d’or

Arca de la Nova Aliança

Porta del cel

Estel del matí

Salut dels malalts

Refugi dels pecadors

Consol dels emigrants

Consoladora dels afligits

Auxili dels cristians

Reina dels Àngels

Reina dels Patriarques

Reina dels Profetes

Reina dels Apòstols

Reina dels Màrtirs

Reina dels Confessors

Reina de les Verges

Reina de tots els Sants

Reina concebuda sense pecat original

Reina assumpta al cel

Reina del sant Rosari

Reina de la família

Reina de la pau

 

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,   perdoneu-nos, Senyor

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,  escolteu-nos, Senyor

Anyell de Déu, que lleveu el pecat del món,  tingueu pietat de nosaltres

 

Pregueu per nosaltres santa Mare de Déu.

Perquè siguem dignes de les promeses del Crist.

 

Preguem.

Senyor, concediu als vostres servents de fruir sempre de salut en el cos i en l’esperit; i per la gloriosa intercessió de la sempre verge Maria, allibereu-nos de la tristesa de la vida present i doneu-nos l’alegria de la vida futura. Per Crist, Senyor nostre. Amén.