Data: 19 de juliol de 2020

Més d’una vegada us he parlat de la nova organització territorial en Unitats Pastorals Parroquials i de la visió “Tot per 12”. Em repeteixo: no ens és possible començar la conversió pastoral i missionera en totes les parròquies de la diòcesi; hem de començar en un primer grup de 12 i, poc a poc, anar fent el pas cap a d’altres.

Durant els dos darrers cursos pastorals, hem prioritzat el treball de sensibilització a Bagà, Berga, Puig-reig, Navàs, Súria, Cardona, Solsona, Sant Ramon, Cervera, Tàrrega, Bellpuig i Mollerussa. Hem mirat de mostrar als responsables la importància de centrar els esforços pastorals en el naixement i creixement d’una comunitat en la parròquia de referència. Hem mirat, també, de convèncer els membres més actius de les parròquies agrupades de sumar-se a aquest esforç per preparar llurs parròquies a una propera incorporació a aquest grup.

Hem continuat el treball perquè la majoria de rectors i membres dels equips d’aquestes 12 parròquies estiguin formats en lideratge pastoral i puguin impulsar un treball pastoral que superi la dinàmica del manteniment.

Un altre treball que hem realitzat i que impulsarà i ampliarà el “Tot per 12” és el projecte d’Acompanyament Integral de Parròquies. Aquest estiu es completarà la seva redacció i es posarà en marxa el curs vinent. Aquest projecte és una guia concreta que, amb l’ajuda d’un acompanyant pastoral, permetrà al rector i al seu equip parroquial d’anar fent les passes per a convertir la parròquia en una comunitat viva, orant, fraterna i evangelitzadora. Aquest projecte ha d’ordenar totes les ofertes diocesanes per tal que s’ofereixin progressivament a mesura que les comunitats les necessitin.

L’acompanyament consistirà en l’assessorament del rector i de l’equip i en la gestió d’aquelles ajudes del bisbat –cursos, formacions, materials de treball…- per a dur a terme les passes del procés de conversió pastoral i missionera. Aquest acompanyament serà flexible, adaptat al ritme que el rector vegi possible. Aquest acompanyament no limita l’autonomia de la parròquia, ni imposa mitjans o instruments pastorals. Aquest projecte té en compte que el canvi és impossible sense un treball constant de primer anunci i de discipulat. També considera que la vida parroquial s’articula a partir de 5 àmbits: Adoració o vida litúrgica i orant; Bella comunitat o fraternitat; Caritat; Discipulat o iniciació cristiana; i Evangelització o primer anunci-.

Aquest projecte, a més, s’obre a les parròquies que estan més a punt per ampliar la primera colla de les 12 parròquies. Qui sap si durant el proper curs veiem que Avià, Gironella, Casserres, Balsareny, Sant Llorenç de Morunys, Anglesola, Palau d’Anglesola, Vilanova de Bellpuig esdevenen el grup de les 8 i podem parlar de “Tot per 12 + 8”.