La comunicació de la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu és la següent:
Sobre la Pena de mort
nº 2.267.- Durant molt temps el recurs a la pena de mort per part de l’autoritat legí­tima, després d’un degut procés, va ser considerat una resposta apropiada a la gravetat d’alguns delictes i un mitjà admissible, tot i que extrem, per a la tutela del bé comú.
Avui és cada vegada més viva la consciència que la dignitat de la persona no es perd ni tan sols després d’haver comès crims molt greus. A més, s’ha estès una nova comprensió sobre el sentit de les sancions penals per part de l’Estat. En fi, s’han anat implementant sistemes de detenció més eficaços, que garanteixen la necessària defensa dels ciutadans, però que, al mateix temps, no li treuen al reu la possibilitat de redimir-se definitivament.
Per tant l’Església ensenya, a la llum de l’Evangeli, que «la pena de mort és inadmissible, perquè atempta contra la inviolabilitat i la dignitat de la persona »(1) i es compromet amb determinació a la seva abolició a tot el món.
(1) Papa Francesc, Discurs amb motiu del 25è. aniversari del Catecisme de l’Església Catòlica, 11 d’octubre de 2017.