Data: 15 de gener de 2023

Benvolguts diocesans,

Jesús ens va enviar a anunciar l’Evangeli a tota persona i a tota la persona, és a dir, a l’ésser humà en tot el seu ésser històric, cultural i social. La Bona Nova del regne de Déu s’adreça a totes les dimensions de la persona, en la seva complexa realitat. Per això, la proclamació de l’Evangeli no és completa mentre no arriba a la cultura dels homes, en què es reflecteix la manera com entenen la seva relació amb la natura i amb els seus germans, amb ells mateixos i amb Déu. Els éssers humans no vivim aïllats, sinó que estem immersos en una cultura, que també cal transformar amb la llum de l’Evangeli.

El sant Papa Pau VI, a l’Encíclica “Evangelii nuntiandi” va dir que evangelitzar significa “portar la Bona Nova a tots els ambients de la humanitat i, amb el seu influx, transformar des de dins, renovar la mateixa humanitat” (núm. 18). En aquest escrit s’assenyala com a objectiu de l’evangelització “transformar amb la força de l’Evangeli els criteris de judici, els valors determinants, els punts d’interès, les línies de pensament, les fonts inspiradores i els models de vida de la humanitat, que estan en contrast amb la paraula de Déu i amb el designi de salvació” (núm. 19).

El nostre desig és que el llevat de l’Evangeli faci fermentar la massa de la nostra societat. Si no aconseguim transformar els criteris de judici i els models de conducta, ens haurem quedat a la superfície, perquè no haurem arribat a l’arrel de la cultura en què vivim com a persones. Creiem en la força de l’Evangeli i en la seva capacitat de regeneració i, per això, desitgem que la seva llum penetri en totes les cultures i s’hi encarni.

D’altra banda, quan una cultura es deixa il·luminar per aquesta llum queda enriquida. L’anunci de Crist no va mai en detriment de la pròpia cultura, sinó que l’ajuda a potenciar el que hi ha de bo, a corregir les seves deficiències i a progressar en la recerca de la veritat i el bé de les persones i de la societat en conjunt.

La tasca de transformar la cultura –que ens correspon a tothom- s’articula en dues direccions: evangelitzar la cultura i inculturar l’Evangeli. En les properes setmanes veurem en què consisteix cadascuna.