Els dies 14 i 15 d’octubre va tenir lloc a Madrid, al saló St. Isidor de l’edifici Sedes Sapientiae de la Conferència Episcopal Espanyola, la 3a Trobada dels responsables de les oficines per a la protecció de menors i prevenció d’abusos creades en les Diòcesis, les Congregacions religioses i altres institucions eclesials. Hi van participar representants de totes les Diòcesis catalanes.

Després de la darrera reunió del mes de març, en aquesta ocasió, es va treballar sobre la Llei del menor, el protocol marc de prevenció i actuació en cas d’abús, i sobre l’abús de menors en entorns de marginalitat

La jornada va començar amb l’aprofundiment en una taula rodona on s’han presentat diversos aspectes jurídics de la Llei del menor que han de ser tinguts en compte en el treball de les Oficines. Jesús Rodríguez, del servei de coordinació i assessorament de la CEE, al costat d’altres experts juristes en la matèria, han donat resposta a les preguntes dels assistents sobre aquesta llei.

Després van continuar les sessions de treball presentant un protocol marc de prevenció i actuació en cas d’abús. Aquest tema va ser tractat a través d’una sessió pràctica sobre «actuació davant diversos contextos» dirigida per Mª José Diez Alonso, membre del servei de coordinació i assessorament per a les oficines diocesanes.

La matinal va acabar amb la celebració de l’Eucaristia presidida pel Secretari General de la CEE, Mons. Luis Argüello.

A la tarda va tenir lloc les sessions sobre l’abús de menors en entorns de marginalitat. Els participants de l’encontre es van distribuir en grups per treballar 4 temes: víctimes i acompanyament; victimaris; reparació i divulgació social.

En la darrera sessió de treball, presentada per la CONFER, es va plantejar el tema de l’abús de menors en entorns de marginalitat.

El dissabte dia 15 es va tractar la temàtica de l’aspecte comunicatiu davant els abusos en l’Església.