Els dies 29 i 30 de gener va tenir lloc al Monestir de Santa Maria de Poblet la trobada anual dels Delegats de Missions i Directors diocesans de les Obres Missionals Pontifícies de Catalunya.

La trobada va iniciar-se amb la xerrada de la Gna. Anna Maria Aixalà Aymamí, missionera vedruna a Cochabamba (Bolívia) que va presentar la seva experiència missionera i animar els Delegats a fer present i a motivar a les seves respectives Diòcesis el valor de la missió ad gentes com a quelcom constitutiu de l’Església.

Els Delegats van avaluar junts les diferents activitats que s’havien organitzar a les Diòcesis per motivar la Jornada de la Infància Missionera el passat 28 de gener i van preparar les experiències pastorals per zones que seran compartides en pròximes trobades com:

La 15a Jornada de formació per treballadors i voluntaris que tindrà lloc el dia 1 i 2 de març. Aquesta trobada vol ser un espai de formació permanent de les persones que treballen i col·laboren amb voluntaris en les Delegacions diocesanes de Missions i Direccions diocesanes de OMP per presentar un servei cada vegada més entusiasta. Compten amb testimoni de missioners que animen a seguir treballant per la missió universal de l’Església i a cercar noves fórmules que facin possible que l’Evangeli arribi a tots els indrets del planeta. Es reflexiona conjuntament per buscar noves vies de cooperació espiritual i econòmica amb les missions.
La 15a Trobada Missionera de joves que tindrà lloc els dies 6 al 8 d’abril. Vol ser un espai de formació, participació i intercanvi d’experiències missioners de joves. És un encontre dedicat als joves amb l’objectiu d’aprofundir en la dimensió missionera de la fe cristiana oferint com exemple el testimoni de missioners que un dia van descobrir la crida a la vocació missionera.
Les Jornades Nacionals de Delegats i l’Assemblea Nacional de les OMP que tindrà lloc els dies 21 al 23 de maig. És un moment per intercanviar experiències sobre l’animació, formació i cooperació missionera que es porta a terme a Espanya. En aquestes Jornades es presenta la memòria pastoral i econòmica de les Obres Missionals Pontifícies a Espanya. S’elaboren conjuntament les línies d’acció pastoral perquè la dimensió missionera estigui present en la vida ordinària de cada Diòcesi. S’impulsa la preparació en les Diòcesis de les jornades missioneres: Domund, Infància Missionera, Vocacions Natives, Dia d’Hispanoamèrica i Jornada del Missioner diocesà.
Els participants van tractar altres temes com la relació amb la Comissió Episcopal de Missions de la Conferència Episcopal Espanyola; la promoció de la revista “Gesto” i el desig del Papa Francesc de convocar un Mes missioner Extraordinari l’octubre de l’any 2019.

Enmig del treball intens d’aquests dies els Delegats i Directors diocesans van tenir l’oportunitat de conèixer la vida del Monestir de Santa Maria de Poblet a través del P. Abat, P. Octavi Vilà i participant en la vida litúrgica del monestir amb la celebració de l’Eucaristia i del res conjunt amb la comunitat monàstica.