Els dies 21 i 22 de gener de 2022 va tenir lloc de forma telemàtica, la XLI Trobada de Rectors i Formadors del Seminari Menor, amb trenta-nou participants, presidida per Mons. Joan Enric Vives i Mons. Jesús Vidal, President i Vicepresident de la Comissió episcopal del Clergat i els Seminaris, i a la qual va assistir també Mons. Eusebio Hernández Sola, membre de la Comissió. Fou coordinada pel Director del Secretariat de la Subcomissió de Seminaris Rv. Sergio Requena.

Aquesta 41a Trobada va tractar de la temàtica “Ajudar a créixer: el camí de la maduresa humana i cristiana”, a través de dues ponències i una taula d’experiències. Així, van participar-hi la Dra. Virginia Cagigal de Gregorio, Doctora en Psicologia i professora a la Universitat Pontifícia de Comillas, que va presentar dues ponències sobre “Entendre la psicologia dels adolescents”.

L’endemà va tenir lloc una Taula rodona sobre “La vida espiritual als seminaris menors” en què van participar el Rv. Iñaki Martín Errasti, formador del Seminari Menor de Madrid, el Rv. Ángel Maya Talavera, formador del Seminari Menor de Còria-Càceres i el Rv. Pablo Soriano Martínez, Rector del Seminari Menor de València. Van presentar diferents maneres complementàries d’activar la formació espiritual entre els adolescents i joves del Seminari Menor.

La Trobada va complaure els seus participants que es van animar a continuar proposant el creixement humà i cristià per als joves seminaristes, en procés de discerniment vocacional des del Seminari Menor.