La Comissió per al Clergat i els Seminaris de la CEE que presideix l’arquebisbe d’Urgell Joan-Enric Vives, a través de la Subcomissió de Seminaris que presideix el bisbe auxiliar de Madrid Mons. Jesús Vidal Chamorro, ha organitzat la trobada anual de rectors i formadors dels seminaris menors a Madrid del 14 al 16 d’abril sobre el tema: “La cura dels menors en discerniment vocacional. Prevenir, detectar i acompanyar”.

El president d’aquesta Subcomissió, Mons. Jesús Vidal, va ser l’encarregat d’inaugurar la trobada, el divendres 14 d’abril, a les 17 h, amb salutació i pregària inicial. Aquella mateixa tarda, la doctora en Psicologia de la Universitat Pontifícia de Comillas, Virginia Cagigal de Gregorio, va parlar, en dues ponències, sobre “Prevenir, detectar i acompanyar: menors que han patit abusos”.

La jornada de dissabte la va obrir el Vicesecretari general de la Conferència Episcopal, Rv. Dr. Carlos López Segovia, que va explicar els criteris per a la protecció dels menors als Seminaris. A la tarda, Mons. Jesús Vidal va donar resposta a l’interrogant: ¿Podem aprendre alguna cosa del que ha passat? Per al diumenge es va programar una taula d’experiències al voltant dels Seminaris menors i d’altres formes d’acompanyament vocacional dels adolescents i joves.