Data: 9 de juny de 2024

Estimats diocesans,

Ahir vam tenir a Cervera l’Assemblea Diocesana que va aprovar un Pla d’Evangelització per a la nostra Diòcesi. Agraeixo molt la presència de totes les persones que ens vam reunir en un ambient de pregària i germanor, per escoltar-nos els uns als altres i discernir com afrontar units els reptes que presenta el nostre món a l’anunci de l’Evangeli.

L’Assemblea Diocesana concloïa un any de treball intens realitzat sobretot a les parròquies. Amb les aportacions que han fet els diferents grups, hem assenyalat unes prioritats i objectius comuns per a tota la nostra Diòcesi. Treballar seguint unes línies d’acció comunes ens ajuda a sentir que som part d’una Església diocesana, que camina unida. Considero molt important fer créixer aquest sentit de comunitat diocesana, que té un horitzó comú i que treballa unida i coordinada, amb la guia del bisbe, que exerceix la funció d’Apòstol.

En la nostra feina pastoral no partim de zero. Quan vaig arribar a aquesta Diòcesi vaig trobar comunitats vives i, sobretot, moltes ganes de ser Església en sortida, que s’embarca en la tasca de tornar a anunciar l’Evangeli. Al Pla d’Evangelització s’ofereixen unes línies per continuar aquesta tasca ja engegada. El pla suposa el començament d’un camí, que durarà quatre anys. Anirem avaluant cada any com va la marxa, intentant que ningú no quedi enrere, que realment puguem fer camí junts, sinodalment.

Serà important que cada parròquia, delegació i institució diocesana assumeixi aquest pla com a propi. La temptació individualista, tan present al món contemporani, amenaça també la nostra Església. És fàcil desenganxar-se del que és comú i tancar-se en els problemes i objectius propis. Per això, assumir un pla d’evangelització diocesà suposa obrir les nostres comunitats a allò comú i posar-les en contacte amb altres comunitats parroquials, emprenent unides el camí de l’evangelització de la nostra societat.

Evidentment, cada comunitat caminarà a ritme propi. Amb l’ajuda del consell de pastoral parroquial, els objectius i les accions generals s’han de concretar en la realitat de les nostres parròquies. És clar que a la nostra Diòcesi hi ha una gran diversitat (que és un do de Déu) i que cada comunitat veurà en quina mesura es pot unir als objectius comuns.

Us convido a confiar en l’ajuda de la gràcia i, per tant, a invocar amb intensitat l’Esperit Sant. Ell és l’actor, el guia i el principal protagonista de l’evangelització. Adsumus Sancte Spiritus! Aquí estem, Esperit Sant! Omple amb la teva gràcia i la teva llum aquesta Església que pelegrina a Solsona!