Data: 30 d’agost de 2020

La incertesa social, deguda a la persistència de l’epidèmia del Covid-19, ens fa mirar el nou curs pastoral, que iniciem al mes de setembre, també amb incertesa. És el dubte de la situació sanitària que pot portar a mesures que afectin activitats comunitàries. En aquests moments hi ha encara, per exemple, el dubte de com serà el retorn a les aules dels alumnes de tots els nivells educatius d’arreu del país. Trobar el terme mitjà d’assegurar la salut i la normalitat de la vida social i econòmica no és pas fàcil. Hem de pregar per les nostres autoritats perquè siguin prudents, cercant el bé comú, per a utilitat de tots.

L’Església i, amb ella, totes les parròquies, comunitats, moviments i associacions que la formen, té en la seva identitat més pregona buscar el bé de les persones, amb una especificitat: l’anunci de l’Evangeli. L’Església existeix per a evangelitzar, ens recordava sant Pau VI en Evangelii nuntiandi. Per això mateix, a l’inici d’aquest nou curs pastoral incert, tots i cada un dels agents pastorals han de fer seva la missió de l’anunci de l’evangeli de Crist, amb els mitjans i les possibilitats que se’ns ofereixin. Sempre, però, conjuminant la caritat i la prudència.

Un tema clau és el de la catequesi. Certament que estem molt units a les pautes que es dictin respecte a les escoles i centres de formació. Donada la idiosincràsia de les catequesis parroquials —petits grups, espais generosos i altres realitats—, hem de fer un esforç per aplicar tot el que se’ns demani i el que creguem convenient per a més seguretat sanitària, a fi que la catequesi sigui possible. Els infants i els joves estan, per raó de la seva edat psicològica, en moments clau de l’aprenentatge de coneixements i actituds per al seu futur com a persones adultes en la societat. L’Església no pot deixar de ser present en la formació d’aquests infants, adolescents i joves que, en virtut de la seva fe cristiana, s’acosten a l’Església.

El Sínode Diocesà ha de reprendre el seu camí amb els grups sinodals. El diumenge 20 de setembre és una jornada clau per a retrobar-nos i prosseguir el camí sinodal, el qual en aquests temps de pandèmia i d’estiu ha restat aturat, però amb el desig en el cor de tots per a continuar caminant en el «Sínode per l’esperança».

L’anunci missioner de l’Església no ha cessat mai de fer-se present en les nombroses situacions difícils que aquesta ha passat. Tampoc no ho farà en aquesta pandèmia.