Data: 21 de gener de 2024

Estimats germans,

El treball pastoral diocesà per a aquest curs pastoral consisteix en discernir junts un pla d’evangelització per a la nostra Diòcesi, on s’assenyalen les prioritats i els objectius principals que, amb l’ajuda de l’Esperit, ens disposem a emprendre.

Hem d’apreciar aquesta manera de treballar, que es pot considerar “sinodal”. Tots els que formem el poble de Déu que pelegrina a la Diòcesi de Solsona hem estat convocats a expressar el nostre parer per, d’una manera conjunta, traçar un pla. Després d’aquests mesos de discerniment comunitari, el dia 8 de juny, celebrarem una Assemblea diocesana, on es presentaran les línies principals del projecte evangelitzador i se sotmetran a la vostra aprovació.

Aquest treball ens ajuda a sentir-nos integrats a l’Església Diocesana. Un perill constant en la vida de l’Església és tancar-nos als nostres petits grups o a les nostres parròquies. Treballar en comú ens ajuda a ser conscients que tots formem part d’aquesta Església que pelegrina a Solsona.

El pla pastoral ajuda també a coordinar les accions que realitzen les parròquies i institucions de la Diòcesi (allò territorial) amb les diferents àrees de pastoral (allò sectorial: catequesi, missions, família, acció social, salut, etc.). D’aquí en resulta una pastoral de conjunt, orgànica i vertebrada, realitzada per tots i cadascun dels àmbits i organismes pastorals, cadascun amb la seva missió específica.

Al Directori per als Bisbes es diu que, treballant així, s’aconseguirà unir els esforços de tots en la seva execució. I s’afegeix: “però sense oblidar mai l’acció de l’Esperit Sant a l’obra d’evangelització” (n. 162). En efecte, hem de ser molt conscients que el principal agent evangelitzador és l´Esperit Sant. Els nostres esforços i les nostres preocupacions serien inútils si no comptéssim amb l’impuls de l’Esperit, que és qui dona vida a l’Església, la renova i sosté la seva acció evangelitzadora. És bo comptar amb un mitjà com el pla de pastoral, però és dolent confiar en excés en allò que només és un instrument. Un pla de pastoral neix i es desenvolupa adequadament quan està envoltat per l’actitud orant, d’escolta del que diu l’Esperit avui a la nostra Església de Solsona, i d’invocació de la seva gràcia per poder-ho dur a terme.

Compto amb tots vosaltres per ajudar-me a fixar els objectius i programar les accions oportunes. Després, serà cosa de tots posar-ho en pràctica.