Els dies 11 i 12 de febrer i de forma telemàtica, van tenir lloc les II Jornades per a Directors espirituals de Seminaris i Delegats per al Clergat, organitzades per la Comissió Episcopal per al Clergat i els Seminaris de la Conferencia Episcopal Espanyola. Es va tractar monogràficament de “L’accídia i la fortalesa en la vida espiritual dels sacerdots”. Van ser presidides per Mons. Joan-Enric Vives, arquebisbe d’Urgell i President de la Comissió episcopal, i per Mons. Jesús Vidal, Vicepresident de la Comissió, amb la presència de Mons. Julián Barrio, arquebisbe de Santiago, Mons. Eusebio Hernández bisbe de Tarazona, i de Mons. Francisco Cerro arquebisbe de Toledo, així com Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar de Terrassa i ponent. Van estar ajudats pels dos Directors dels Secretariats de la Comissió Rv. Juan Carlos Mateos i Rv. Sergio Requena.

Amb més de 50 participants que es van unir a la retransmissió zoom, les quatre ponències centrals van anar a càrrec de Dom Jean-Charles Nault OSB, abat de l’Abadia benedictina de Saint-Wandrille, a la Normandia, des de 2009, que ha estudiat i aprofundit amb una tesi doctoral sobre l’accídia, i una ponència del bisbe auxiliar de Terrassa i membre de la Comissió, Mons. Salvador Cristau, rector del Seminari de Terrassa.

L’accídia com a pecat capital contra la caritat segons St. Tomàs d’Aquino, fou tractada en el seu significat i interès per a la vida cristiana, també segons la lògica de l’Encarnació, en el document central del magisteri del papa Francesc “Evangelii Gaudium”, l’accídia en la vida sacerdotal i l’acció evangelitzadora com a antídot contra l’accídia.