Data: 10 d’abril de 2022

Benvolguts diocesans,

Entrem a la setmana més important de l’any, aquella en què celebrem els misteris de la Passió, mort i resurrecció del nostre Salvador. Els cristians hem de viure aquests dies com un do extraordinari del Senyor, que ens ofereix la possibilitat d’unir-nos al misteri de la creu i la Pasqua. Certament per a moltes persones només seran uns dies de vacances i descans, però per a nosaltres són dies de gràcia, que demanen ser viscuts amb una fe intensa.

La litúrgia d’aquests dies és molt rica i ens ajuda a interioritzar aquests misteris. Dins la sobrietat pròpia de la litúrgia romana, trobem una gran riquesa de textos i símbols que ens ajudaran a connectar amb el misteri que celebrem. Us convido a acudir a les vostres parròquies per unir-vos a la comunitat cristiana en la celebració del Diumenge de Rams i el tridu de Pasqua. És especialment important participar a la Vetlla Pasqual, que és el cor de totes aquestes celebracions i el centre de l’any litúrgic.

Per preparar les celebracions de la Setmana Santa i aprofundir-les, és convenient que llegim a casa nostra amb serenitat algun dels relats de la Passió del Senyor, deixant que el text de l’evangeli interpel·li les nostres vides i descobrint en cada esdeveniment l’immens amor que Déu ens té i que és veritablement la clau de lectura de tot allò que celebrem. Servem doncs, aquests dies, un temps per al silenci i deixem que Déu parli al nostre cor. Podem unir-nos també a altres actes comunitaris que realitzen les nostres parròquies com són el viacrucis, les xerrades o el res de l’ofici diví.

Us adverteixo, per altra banda, que si celebreu de veritat la Setmana Santa, la vostra vida quedarà compromesa. No podem celebrar aquests misteris sense sentir-nos afectats, perquè nosaltres no mirem Jesucrist com un personatge del passat; les nostres celebracions no són records nostàlgics d’una vida heroica, sinó memòria d’algú que és viu i que ens continua cridant a viure la nostra vida com Ell la va viure. A més, no som espectadors d’un drama que no tingui res a veure amb nosaltres, sinó que estem directament implicats en allò que celebrem, perquè a través de les actituds de Jesús en la seva Passió i mort hem estat salvats. “Les seves ferides ens curaven”, escriu la carta de Pere (1Pe 2,24; Is 53,5).

Estic segur que si vivim aquests dies en profunditat serem transformats. El misteri de la Pasqua de Jesús és misteri d’amor, que irradia una llum immensa, capaç d’inundar les nostres vides i transformar-les. Unir-nos a la mort i resurrecció de Jesús ens ajuda, a més, a que les nostres actituds, sentiments i tota la nostra existència s’uneixin a la del Crist. Si així ho fem, aquesta setmana que comencem serà veritablement “santa”, ja no només pel nom que li donem, sinó perquè haurem viscut en profunditat els misteris que celebrem.