TORTOSA. Confirmacions a la Parròquia Sant Blai de Tortosa

El divendres, 18 de setembre, van rebre el sagrament de la Confirmació tres nois i cinc noies de la parròquia de Sant Blai. Va concelebrar amb el Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent, Mn. Isaïes Riba, rector de la parròquia.

S’inicià la celebració amb el cant d’entrada: “L’Esperit del Senyor vindrà a vosaltres”.  La gna. de Ntra. Sra. de la Consolació, Victòria Nàcher, va fer la monició d’entrada: “Ens hem reunit per celebrar la Confirmació d’alguns membres de la nostra comunitat de batejats… El bisbe, representant principal de Jesucrist a la diòcesi, presideix aquesta assemblea, dintre la qual i pel sagrament de la Confirmació, l’Esperit Sant, que ja habita en els cors dels batejats, els serà infós amb més plenitud, per fer-los arribar a la maduresa cristiana…”

Tot seguit el Sr. Bisbe digué: En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant. Preparem-nos per a la celebració i amb silenci demanem perdó al Senyor. Després de cantar el “Glòria”, un noi i una noia qui havien de ser confirmats van fer les lectures. La primera de la carta de sant Pau als cristians de Galàcia (5, 16-17. 22-23 a 24-25) i el Salm responsorial: “La bondat i l’amor del Senyor duren per sempre”. Després de l’Al·leluia, Mn. Isaïes. proclamà l’Evangeli segons sant Joan (Jn 15, 18-2.  26-27)

La catequista que els havia preparat per rebre el sagrament de la Confirmació, la gna. Victòria Nàcher, presentà al Sr. Bisbe els tres nois i cinc noies que havien de ser confirmats: Aquests joves foren batejats amb la promesa que  havien de ser educats en la fe i que un dia, per la Confirmació rebrien la plenitud de l’Esperit Sant…. aquests candidats a la Confirmació han rebut una catequesi adequada a la seva edat.  Els vuit foren presentats al Sr. Bisbe, pare i pastor de la diòcesi: Alba, Ivan, Júlia, Alan Javier, Emily, Neus, Sandy i Josep Maria. Tot seguit el Sr. Bisbe va fer l’homilia:

Benvolgut Mn. Isaïes, rector d’aquesta parròquia de Sant Blai, germans i germanes en el Senyor, especialment a tots vosaltres joves.  Rebre el sagrament de la Confirmació significa que voleu dir-li al Senyor que desitgeu viure en la fe i que la fe sigue la llum que guiï la vostra vida. Que el do de l’Esperit Sant que avui rebreu, us ajude a créixer en la fe. Quan uns joves reben aquest sagrament  i estan disposats a dir-li sí al Senyor, això ens omple d’alegria. Pensar en els nostres temps en grups de joves que vulguin ser confirmats i rebre l’Esperit Sant, gairebé és un miracle. Rebeu el sagrament de la Confirmació en una edat en la qual desitgeu  tenir una certa llibertat i autonomia i us agrada ja decidir per vosaltres mateixos. En la vida, tot sí, porta a un compromís i vosaltres voleu dir-li sí al Senyor. Quan ens comprometem en una cosa, no podem dir avui sí i demà no, sinó que ens comprometem a la paraula que hem donat i, en el vostre cas, us comprometeu a seguir la Paraula de Déu. Però aquest compromís ha de tenir tres conseqüències:

1a.   El Senyor ho anuncia als deixebles en l’Evangeli de sant Joan que avui hem proclamat. “Si el món us odia, tingueu present que m’ha odiat a mi primer que a vosaltres. Si fóssiu del món, el món us estimaria com a cosa seva. Però vosaltres no sou del món… Recordeu el servent no és més important que el seu amo…  Quan vingui el Defensor, l’Esperit de la veritat…. ell donarà testimoni de mi. I també vosaltres sereu testimonis, perquè heu estat amb mi des del principi”. Estem en un món que no és fàcil ser cristians, perquè quan un vol actuar segons les seues conviccions, que moltes vegades no són les que tenen els altres, això costa. Però no heu de tenir vergonya de ser cristians i viure la fe.

2a.  Sant Pau en la carta als cristians de Galàcia els diu: “Els fruit de l’Esperit són: amor, alegria,  pau, paciència, bondat, generositat…” Actituds que ha de tenir tot cristiàVosaltres  teniu la vostra família i teniu amics i amigues. Segurament coneixereu joves que tenen actituds negatives i es queixen de tot, són incapaços de ser generosos amb els altres, tot els sembla malament… i en el fons aquestes actituds no donen l’alegria. En canvi hi ha joves que sempre estan disposats a ajudar a la família, a l’escola i als amics. Per tant un jove cristià ha de viure en actituds positives i d’aquesta manera donareu testimoni.

3a.  Ara esteu estudiant. Alguns ja sabeu la professió que us agradaria tenir, però el més important és el que sereu en la vida, sobretot que sigueu persones autèntiques com a cristianes. Què puc fer com a persona i com a ciutadà? I si el Senyor et cridés un dia al sacerdoci o a la vida consagrada? Heu de tenir molt clar que el que sigueu en la vida, ho sigueu sempre com a cristians. Que el Senyor us ajude a ser fidels en el vostre camí. El sagrament de  la confirmació que ara rebreu, és un compromís que ha de marcar la vostra vida.  Que així sigue.

Després de la renovació de les promeses del Baptisme, el bisbe Enrique els imposà les mans, que significa la força de l’Esperit Sant qui els confirma en la fe del baptisme i els fa testimonis i membres adults de la comunitat cristiana, que és l’Església. A continuació de la pregària, la crismació, imposant-los el Sr. Bisbe la mà al front signant-los amb la unció del crisma i el senyal de la creu. “Rep el signe del do de Esperit Sant. Amén. La pau sigui amb tu. I amb el vostre esperit”

Una feligresa fa ver les pregàries, demanant per l’Església, pels que han estat confirmats, pels pares i padrins i per les necessitats de tot el món. A l’ofertori vam cantar “El Senyor et convida a seure a taula amb Ell”. Arribat el moment de la comunió  el cant fou: “És tan a prop meu”.

El Sr. Bisbe donà l’enhorabona als qui s’havien confirmat i que per a les seues famílies que els havien acompanyat era un motiu d’alegria. Penseu que encara que us allunyeu del Senyor, Ell mai s’allunya de vosaltres. Tot seguit impartí la benedicció final. Germans, amb l’alegria del Senyor, aneu-vos-en en pau. Ens vam acomiadar cantant l’himne de la Mare de Déu de la Cinta. I al final la foto–record dels recents confirmats amb el Sr. Bisbe.

Va ser una celebració molt viscuda, tant per part dels qui van ser confirmats, com de les seues famílies. Que el Senyor ajude aquests vuit joves a viure feliços a partir dels dons de l’Esperit Sant, entre ells la pau, l’amor, i l’alegria.

                                             Maria Joana Querol Beltrán

La veu de l'església