El diumenge 25 de juliol se celebrarà la Primera Jornada Mundial dels Avis i les Persones Grans. El tema triat pel Sant Pare per a la Jornada és “Jo sóc amb vosaltres dia rere dia” (cf. Mt 28,20) i vol expressar la proximitat del Senyor i de l’Església en la vida de cada persona gran, especialment en aquest difícil moment de pandèmia.

“Jo sóc amb vosaltres dia rere dia” és també una promesa de proximitat i esperança que joves i grans poden expressar-se mútuament. De fet, no sols els néts i els joves estan cridats a ser presents en la vida de les persones grans, sinó que els ancians i els avis tenen també una missió d’evangelització, d’anunci, d’oració i de guia dels joves a la fe.

Per a facilitar la celebració de la Jornada a les esglésies locals i les associacions, el Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida proposarà, a partir del juny, algunes eines pastorals que estaran disponibles en el lloc www.amorislaetitia.va