Càritas Espanyola i totes les Diòcesis confederades estem celebrant els 75 anys de vida, com diu el lema que resumeix bé la història viscuda: “75 anys d’amor pels altres”. El Papa Francesc ens ha enviat al juliol una Carta on diu que Càritas “és un servei que continua en el present i que s’obre al futur amb esperança, sabent veure el rostre de Crist crucificat en tantes persones que pateixen, oferint-los amistat, ajuda i consol”.

“Aquest jubileu -segueix el Papa-  és una ocasió propícia per a agrair al Senyor tot l’amor donat, i també un temps oportú per a discernir, amb la guia de l’Esperit Sant, els camins per a aquesta nova etapa”. I indica 3 característiques que no poden faltar en aquest itinerari: La primera, tenir en compte que el camí de Càritas és el “camí dels darrers”. Els pobres i els exclosos són els destinataris privilegiats de l’Evangeli; ells ocupen un lloc preferencial en el cor de Déu, fins al punt que Ell mateix “es va fer pobre” (cf. 2Co 8,9). Però no podem esperar que truquin a la nostra porta, sinó que cal sortir a trobar-los, buscar-ne el seu bé integral i el seu ple desenvolupament, reconeixent-ne la dignitat i els drets”. I segueix, “és també un ‘camí de misericòrdia’, ja que aquest és l’estil de Déu, que cerca i s’acosta als més febles per cuidar-los amb compassió i tendresa”. Finalment, afirma que “es tracta d’un ‘camí de renovació’, perquè les noves realitats de pobresa requereixen que cuidem tant les persones com la nostra casa comuna, i que estiguem disposats a recórrer les sendes de la cultura de l’encontre i de la caritat, articulant allò que és local amb allò que és global, treballant des dels propers, però amb un horitzó universal” (cf. Fratelli tutti, 142). El Papa també anima les Càritas parroquials, diocesanes i estatal, a “perseverar amb alegria i decisió en les activitats i projectes que porteu endavant a les Diòcesis espanyoles, i que s’estenen més enllà de les fronteres territorials, a favor de tants germans i germanes que necessiten la nostra proximitat, amor i solidaritat”.

També Càritas Catalunya va presentar recentment la Memòria 2021 de les seves activitats. Des de l’any 2008 fins a l’actualitat vivim una situació de crisi permanent. Primer va ser la crisi econòmica (2008-2015); posteriorment, la crisi dels refugiats sirians (2015); més endavant, la pandèmia de la Covid19 (2020-2021) i, darrerament, la crisi humanitària provocada per la guerra a Ucraïna. Són situacions que ens han d’interpel·lar per fer una urgent conversió econòmica, social, cultural i també personal. L’acció social de les deu Càritas diocesanes catalanes atén 98.797 llars, on hi viuen 241.864 persones. L’any 2021 ens ha deixat problemàtiques estructurals recurrents, sobre les quals Càritas ha alertat des de fa anys, així com d’altres de noves, com la bretxa digital. Càritas Catalunya demana recuperar una política de consensos en matèria social, que estableixi com a prioritats la garantia del dret a un habitatge digne per a totes les persones, la garantia d’uns ingressos mínims amb un encaix adequat entre l’ingrés mínim vital (IMV) i la renda garantida de ciutadania (RGC), ampliant-ne la cobertura i suavitzant les traves burocràtiques que es donen en l’actualitat; i finalment l’establiment de plans d’ocupació específics per als col·lectius més vulnerables. Donem gràcies a Déu per tot el bé realitzat al llarg d’aquests 75 anys d’història de caritat i servei, i a continuar!