La CEE ha fet pública una Nota per al Dia del Seminari 2023, el text de la qual és aquest:

L’Església celebra el 19 de març, solemnitat de Sant Josep, el Dia del Seminari, aquest any amb el lema «Aixeca’t i posa’t en camí».

Amb aquest motiu, la Subcomissió Episcopal per als Seminaris fa públiques les dades del nombre de seminaristes que cursen estudis als seminaris majors diocesans el curs 2022-2023: són un total de 974 seminaristes; les ordenacions sacerdotals han estat 97; i el nombre de nous ingressos, 172.

Un any més, 172 joves de les diòcesis espanyoles han respost amb generositat a la crida al sacerdoci ingressant als seminaris. Això fa que siguin 974 els candidats que es troben a les diferents etapes de la formació inicial. A més, 97 han rebut l’ordenació sacerdotal.

Com reflecteixen les xifres, el nombre de seminaristes ha baixat en relació amb l’exercici anterior, en el present hi ha 54 seminaristes menys. La baixada s’explica entre altres coses, per la nova metodologia pel que fa a la recollida de les dades, que per primera vegada ha estat nominal, i ha estat a càrrec de l’Oficina de Transparència de la Conferència Episcopal.

També cal tenir presents la secularització i la manca de compromís per part de no pocs joves, que també es reflecteixen en altres dades estadístiques, com en el nombre decreixent de matrimonis –tant civils com eclesiàstics. Tot i així, cal estar agraïts que un nombre significatiu de joves visquin compromesos en la recerca de la voluntat de Déu, que ens convida a abraçar una vocació preciosa a la seva Església. Vocació que sempre tindrà com a horitzó el servei.

Precisament, per a ajudar en l’acompanyament de tants joves que recerquen ha nascut el Servei de Pastoral Vocacional de la Conferència Episcopal Espanyola, que recull la col·laboració de quatre Comissions episcopals (Clergat i seminaris; Laics, família i vida; Vida consagrada, i Missions) i que és un signe de l’impuls decidit de la Conferència Episcopal per continuar anunciant la dimensió vocacional com la que estructura tota la vida en el seguiment de Crist.

Materials per al Dia del Seminari

La Subcomissió Episcopal per als Seminaris també ha elaborat els materials per donar suport a la celebració d’aquesta Jornada, que cada any es presenta com una ocasió per demanar ajuts, donar gràcies i mostrar la nostra proximitat amb els seminaristes, els seus formadors i les vocacions sacerdotals.