Data: 2 d’abril de 2023

Visquem a fons i amb fe la Setmana Santa i acollim el Crist que entra a Jerusalem,  per redimir tota la humanitat. Si hi entrem amb Jesús, viurem dues setmanes molt decisives per a la vida de tot cristià. La primera, que prepara i introdueix als tres dies més sants de tot l’any –el Tridu Pasqual: divendres, dissabte i diumenge de Pasqua-, i la segona, que exulta per la celebració de la Pasqua de Resurrecció que vivim durant tota una setmana, com si fos un sol dia, i prolonguem durant cinquanta dies, com una sola festa esclatant.

Acollim el Crist, brandant els rams de la victòria del Senyor, el nostre únic Rei! Tota aquesta Setmana farem memòria creient i agraïda del do de la Vida Nova del Crist. Per això ens cal fer-nos humils i senzills, com els infants; tenir els ulls i el cor ben oberts; i rebre el Senyor a casa nostra, acollint-lo com el nostre Salvador, amb el compromís d’estimar-lo i d’obeir tots els seus manaments.

Acollim el Crist, fent li total confiança, perquè a través del Bisbe consagrarà el Sant Crisma i els Sants Olis el dilluns sant, a la Catedral, -envoltat de tot el presbiteri diocesà que renova coratjosament les seves promeses sacerdotals- i aquests olis duran i prolongaran la santificació pasqual a tots els fidels, en tots els temples de la Diòcesi, i al llarg de tot l’any.

Acollim el Crist que ens concedeix el perdó del Pare. En algun d’aquests dies, viurem amb major intensitat la celebració del perdó sacramental, revivint la tradició que el Dijous sant, el Bisbe reconciliés els penitents públics i els tornés a unir dins la comunió eucarística. Per això continua essent un manament eclesial confessar els pecats mortals, almenys un cop a l’any, per Pasqua.

Acollim el Crist i agraïm la seva donació tan gran i tan humil a l’Eucaristia, perquè Dijous, en el Cenacle, Ell fa que la Pasqua sigui permanent, quotidiana, i esdevingui “el nostre pa de cada dia”. I podrem ser omplerts de la caritat del Crist, que s’abaixa fins a rentar els peus, i omple els nostres cors i les nostres accions, del do de ‘Esperit Sant. Agraïm, també, el do dels ministres ordenats, servidors de tots els batejats, que són presència del Bon Pastor i del Servent de Déu enmig nostre.

Acollim el Crist per tal de reviure el Divendres la seva Passió i Mort en creu, i poder estar amb Maria i el deixeble que Jesús estimava, al peu de la Creu. Adorem la Creu que omple de sentit el sofriment i dona esperança, i pregarem per tots.

Acollim el Crist perquè Dissabte callarem, confiarem i pregarem en silenci, esperant que Déu no abandonarà mai el seu Fill i el ressuscitarà d’entre els morts, obrint la nostra esperança envers la vida nova dels ressuscitats.

Acollim el Crist que, com en un nou baptisme, ens farà renéixer a la Vetlla Pasqual i, el Diumenge, gustarem l’Amor que tot ho venç, sense deixar de cantar l’Al·leluia, perquè Crist ha vençut, ha ressuscitat, i tot ha estat renovat.

Acollim el Crist que entra a Jerusalem, i visquem cristianament la Setmana Santa!